SOTKA-våtmarker

Livsmiljöerna för sjöfågelkullar som anläggs och iståndsätts inom våtmarksprojektet SOTKA presenteras efter hand som de blir klara.

Utvalda modellvåtmarker inom projektet Hembygdsvåtmark LIFE+ presenteras som exempel på goda livsmiljöer för kullar. Vi tar emot presentationer av objekt av den här typen och väljer ut de bästa våtmarksobjekten för att vidareutveckla dem.

Uppdaterad 6.5.2020