Ersättning av icke-produktiva investeringar

Stödresurserna beträffande icke-produktiva investeringsstöd avsedda för anläggande av våtmarker enligt det pågående Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 har använts i sin helhet. Information om det kommande finansieringsprogrammet kommer senare.

Statsrådets förordning ersättning för icke-produktiva investeringar (finlex.fi)

Uppdaterad 14.12.2020