Viikskangas, Rovaniemi

Valmiit kosteikot • Viikskangas, Rovaniemi

Ilmakuva kosteikosta.
default

Viikskangas, Rovaniemi

Ilmakuva suoalueesta.
Lähtötilanne heinäkuussa 2021. Oja oli kuivattanut rimmet suolla.
Ilmakuva kosteikosta.
Heinäkuussa 2023 uusien rakenteiden ansiosta kosteikolla riitti vettä myös kuivaan aikaan. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Rovaniemen Vennivaaran kupeessa sijaitseva Viikskankaan kosteikko on rakennettu veden vähyydestä kärsivälle suoalueelle. Kosteikon ympärillä on runsaasti metsänkasvatusta varten ojitettuja suoalueita ja väliin jääneeltä pieneltä ojittamattomalta alueelta vedet laskivat tehokkaasti reunaojien ansiosta heti kevättulvan jälkeen pois. Suolla olevat allikot pysyivät kuivina lähtötilanteessa jo kesäkuun aikana.

Alue sijoittuu jouhisorsien, haapanoiden ja metsähanhien keskeisille pesimisalueille ja tästä syystä Suomen riistanhoito-säätiö tuki kosteikon materiaalihankintoja ja konetöiden toteutumista lahjoitusvaroin.

Toteutus

Viikskankaan kosteikon (8,5 ha) maanrakennustyöt tehtiin loppuvuodesta 2022 kaamoksen pimeydestä huolimatta. Kosteikon sivut padottiin kolmella padolla, joiden yhteenlaskettu pituus on noin 650 metriä.

Vanhan laskukanavan viereen asennettiin virtaamansäätölaite, jonka avulla kosteikon vedenpintaa säädellään. Laite asennettiin maanpinnan tasoon, joten se padotti rimpiin vesipeilin jo ensimmäisenä kesänä 2023. Sen aikana patorakenteiden annettiin sulaa ja asettua ennen varsinaista vedenpinnan nostoa.

Kaivinkone työmaalla talvella ja mies lapion kanssa.
Patolaitteen asennusta joulukuussa 2022. Kuva: Lauri Laitila
Ilmakuva talvisesta aukeasta alueesta.
Työmaa kaamoksen keskellä. Kuva: Lauri Laitila

Talvityönä tehdyt patopenkereet vaativat jonkin verran siistimistä asetuttuaan, mutta lopputulos on näyttävä. Kosteikko rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä, joten se tulee toimimaan myös metsästyksen aikaisena suojaisana levähdysalueena.

Ilmakuva kosteikosta.
Heinäkuussa 2023 vettä ei vielä nostettu tulvatasoon. Kuva: Holtti Hakonen
Viikskankaan kosteikko kesäkuussa 2024. Kuva Petri Jauhiainen
Viikskankaan kosteikko kesäkuussa 2024. Kuva Petri Jauhiainen
Viikskankaan kosteikko Roveniemi 5. kesäkuuta 2024.
Viikskankaan kosteikko Roveniemi 5. kesäkuuta 2024.

Lue lisää: Viikskankaan kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaan ohjaus: Suomen riistakeskus, Lauri Laitila

Maanrakennustyöt: Tmi Harri Simolin