Tervalammi, Lempäälä

Valmiit kosteikot • Tervalammi, Lempäälä

Ilmakuva kosteikosta.
Tervalammin viereen oikealle rakentunut kosteikko syksyllä 2023. Kuva: Mikko Alhainen

Tervalammi, Lempäälä

Ilmakuva syksyisestä kosteikosta.
Alue syksyllä 2020 ennen kunnostusten aloittamista. Kuva: Lauri Laitila
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko lokakuussa 2023. Kuva: Mikko Alhainen

Lähtökohdat

Tervalammi on pieni, lumpeiden ja ulpukan valtaama, peltojen ympäröimä järvi, jonka vesilinnustollista arvoa maanomistaja halusi parantaa. SOTKA-hankkeessa vuonna 2022 tehtyjen kunnostusten tavoitteena oli pienentää 35 hehtaarin valuma-alueelta Tervalammiin tulevaa kuormitusta rakentamalla kosteikko, joka tarjoaa hyvää vesilintujen poikue-elinympäristöä rantamaisemaan. Lisäksi parannettiin sukeltajasorsien ja pienten lokkien viihtyvyyttä alueella. 

Ilmakuva, jossa vesialue ja peltoja.
Tervalammi ja sen viereen kaavailtu kosteikkoalue (alareunassa) syksyllä 2020. Kuva: Lauri Laitila

Toteutus

Kosteikko rakennettiin patoamalla ja kaivamalla. Vedensäätelylaitteistoksi asenettiin puolimunkki ja ylivirtaamien varalle tehtiin kivetty tulvauoma. Alueen avoimuutta lisättiin poistamalla puustoa. Lisäksi Tervalammin tulo-ojiin laitettiin kalkkirouhetta nostamaan veden pH:ta, peltojen piiriojat ohjattiin kulkemaan kosteikon kautta ja vesilinnuille ja naurulokeille muotoiltiin pesimäkumpareita kosteikkoon ja rakennettiin kelluvia pesimäsaaria Tervalammiin.

Alueen pinta-ala reuna-alueineen on 4 hehtaaria, josta uutta kosteikkoa on 0,5 hehtaaria.

Ilmakuva kosteikosta ja lammesta.
Rakennettu kosteikko (oikealla) vähentää Tervalammin kuormitusta ja tarjoaa vesilinnuille poikue-elinympäristön. Kuva: Mikko Alhainen

Tervalammi, Lempäälä

Suunnittelu ja työmaajohto: Elina Sorvali ja Mikko Alhainen, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyöt: Juha-Pekka Perälä