Sikapuron kosteikko, Kiuruvesi

Valmiit kosteikot • Sikapuron kosteikko, Kiuruvesi

Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Sikapuron kosteikko, Kiuruvesi

Lähtökohdat

Sikapuron kosteikko on perustettu 2012 Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa ja se osoittautui erinomaiseksi lintukosteikoksi. Vuosien saatossa olosuhteet rikkoivat kosteikon vedensäätelylaitteita, ja kosteikolta puuttui mahdollisuus hallittuun tyhjennykseen ja kesannointiin.

Kosteikkomaisemaa.
Kosteikko ennen kunnostustöitä. Kuva: Holtti Hakonen

Toteutus

Kosteikolle vaihdettiin rikkoutuneiden putkien tilalle toimintavarmat virtaamansäätölaitteet, ”puolimunkit”. Koska asennustöitä varten kosteikko piti tyhjentää, oli samassa yhteydessä luontevaa myös kesannoida kosteikko yhden kasvukauden ajan.

Kuva kuivuneesta kosteikosta.
Iso allas kuivattuna kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Ison altaan onnistuneet kylvöt kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Ison altaan onnistuneet kylvöt kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Kesannointi on hyvä tehdä tasaisen vedenpinnan kosteikoilla 5–10 vuoden välein, jotta sorsanpoikasten tärkeimmällä ravinnolla, pohjan pieneliöillä säilyy elinympäristö. Kesannointia tuettiin kylvämällä kuivuneelle pohjalle monenlaisia kosteita oloja kestäviä heinäkasveja.

Uudet patolaitteet mahdollistavat myös kosteikon osittaisen kesannoinnin niin, että osalla kosteikosta säilyy vesipinta lintuja varten.

Patolaite asennettuna.
Patolaite asennettuna kesällä 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta. Etualalla näkyy patolaite ja penger.
Sikapuron kosteikko elokuun alussa 2022. Etualalla näkyy punainen patolaite. Kuva: Holtti Hakonen

Kosteikon kunnostustöiden ohella maanomistaja rakensi kosteikon laidalle lintutornin, josta on helppo havainnoida kosteikon elämää.

Ilmakuva kosteikosta.
Lintutornista näkee laajasti kosteikolle. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Sikapuron kosteikko on pinta-alaltaan 4,15 hehtaaria. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Sikapuron kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke

Työmaajohto: Ari Kumpulainen

Maanrakennus: Esa Leinonen