Runkaus, Tervola

Valmiit kosteikot • Runkaus, Tervola

Ilmakuva kosteikosta.

Runkaus, Tervola

Kosteikon länsilaita ennen ja jälkeen kunnostusten:

Paljasta maata ja sivussa metsää.
Laaja vesialue. Sivussa metsää.

Lähtökohdat

Runkauksen kosteikko (14 ha) on entistä turvetuotantoaluetta. Kunnostuksien myötä muodostuva kosteikko toimii niin pesimä- ja levähdysalueena linnuille kuin virkistysalueena paikalliselle kyläyhteisölle.

Ilmakuva kosteikosta.
Tilanne marraskuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen

Toteutus

Kosteikolle muotoiltiin pesimä- ja levähdyssaarekkeita, tasattiin vedensäätelylaitteelle kulkeva huoltotie, asennettiin puolimunkki sekä muotoiltiin varsinainen, 650 metrin pituinen patopenkere.

Kaivinkone muotoilemassa patopengertä.
Padon rakentamista syyskuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen
Traktori etenee lumella ja peräkärrystä lentää hienoa ainesta ilmaan.
Tuhkalannoitusta maaliskuussa 2021. Kuva: Esko Viitanen

Kosteikolle saatiin jo syksyllä 2020 hieman vettä rankkojen sateiden myötä ja sinne odotettiin ensimmäisiä lintuja kesällä 2021. Vesi nostettiin alueelle keväällä 2022.

Ennen tulvittamista alue tuhkalannoitettiin ja viljeltiin. Tuhkalannoituksella nostetaan turvemaan pH:ta, jotta kasvit voisivat kasvattaa mahdollisimman vahvan juuriston pitämään maa-aineksen paikoillaan veden eroosiovoimaa vastaan. Kesannointivuoden aikana pato ja saarekkeet saavat myös aikaa asettua ja tiivistyä.

Ilmakuva kosteikosta.
Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Runkauksen kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Esko Viitanen, Ville Viitanen ja Teemu Maikkunen

Kaivinkonetyö: Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy