Pääjärvi, Kauhava

Valmiit kosteikot • Pääjärvi, Kauhava

Ilmakuva järvestä, jossa laikuittain kasvillisuutta.
Elinympäristöjen mosaiikkia Pääjärvellä kunnostusten jälkeen toukokuussa 2022. Kuva: Elina Sorvali

Pääjärvi, Kauhava

Katso videolta kohteen esittely: 

Lähtökohdat

Umpeenkasvaneen Pääjärven kunnostusten tavoitteena oli palauttaa vesialue järveksi. Pääjärvi on ollut aikanaan merkittävä lintuvesi ja kunnostuksilla siitä saatiin monipuolinen poikue-elinympäristö vesilinnuille ja kahlaajille.

Kunnostuksien myötä Pääjärven vesiensuojeluvaikutus paranee, kun valuma-alueen vedet hidastuvat noin 50 ha järvelle eivätkä mene ohitusuomaa pitkin suoraan alapuoliseen vesistöön. Lisäksi kunnostettu järvi tuo parempia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Insinööritoimisto oli laatinut järvikunnostusta varten kattavan toimenpidesuunnitelman jo vuonna 2011.

Miten kunnostus sai alkunsa? Katso videolta projektin yhteyshenkilön haastattelu:  

Toteutus

Kunnostustyöt alkoivat keväällä 2020 vedenpinnan väliaikaisella laskulla ja itäreunan ruoppauksella. Suunnitelman mukaisesti kunnostukseen saatiin vesilain mukainen lupa nostaa vedenpintaa pysyvästi ja ruopata järven itäpuolelta merkittävät määrät orgaanista massaa.

Kunnostukset käynnissä. Video: Mika Hopiavuori

Hiekkaranta ja vettä.
Hiekkarannalta avartuivat näkymät Pääjärvelle heinäkuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen

Samasta aineksesta muotoiltiin patopenger itäreunalle ja saaria järven keskiosaan talvella 2021. Lisäksi ajettiin hiekkaa itäreunan hiekkarannalle ja vesi nostettiin 0,35 m tavoitevedenpinnankorkeuden alapuolelle. Vedenpinnan lopulliseen korkeuteen nostava pohjapato rakennettiin keväällä 2022.

Ilmakuva järvestä, jossa laikuittain kasvillisuutta.
Elinympäristöjen mosaiikkia Pääjärvellä kunnostusten jälkeen toukokuussa 2022. Kuva: Elina Sorvali

Tavoitevedentasossa Pääjärven itäpuolella on 2-4 m syvyinen avovesialue, jossa ei ole ilmaversokasvillisuutta, mikä houkuttelee sukeltajasorsia. Länsipuolelle säästettiin saraheinikkoa, jonka päälle vesi nousee noin 0,4 m. Länsipuolen matalavetinen heinikko on erinomainen elinympäristö niin puolisukeltajille kuin vesiselkärangattomille, joka on vesilintujen poikasten ensisijaista ravintoa.

Avointa vesialuetta etualalla ja taaempana järviruokoa.
Kosteikon länsiosan kasvillisuutta kesäkuussa 2021. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva järvestä, jossa muutama saareke.
Pääjärvelle muotoillut saaret houkuttelivat naurulokkikolonnian palaamaan pesimään järvelle. Kuva: Elina Sorvali

Vuosikymmeniä Pääjärveltä umpeenkasvun takia poissa ollut naurulokkikolonna ja tiirat palasivat pesimään jo kesällä 2021, vain muutama kuukausi saarten rakennuksen jälkeen. Kosteikon vieraspetopyynnissä on mukana Alakylän metsästysseuran nuoriso.

Kosteikosta voidaan nauttia virkistyskäytössä. Millaista metsästys on kunnostetulla Pääjärvellä?

Lue lisää: Pääjärven esittely (PDF)

Pääjärven järvikunnostus on Kauhavan kaupungin ja Kauhavan Alakylän metsästysseuran yhteinen hanke. Suuri osa järvikunnostuksen rahallisesta tuesta on tullut Pohjanmaan ELY-keskukselta. Rahoitukseen liittyvistä omarahoituksesta sekä talkootöistä on vastannut Kauhavan kaupunki sekä Kauhavan Alakylän metsästysseura.

Suomen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-kosteikot -hanke tuki kunnostusta rahoittamalla pohjapadon sekä siihen liittyvän tyhjennysputken materiaaleja ja kaivinkonetyötä.