Murtosuo, Joensuu

Valmiit kosteikot • Murtosuo, Joensuu

Ilmakuva alueesta, jossa paljon muokkauksen jälkiä.
Valmis Murtosuon kosteikko. Kuva: Lauri Laitila

Murtosuo, Joensuu

Murtosuon kosteikko on rakennettu entiselle turvetuotantoalueelle. Ennen kosteikon rakennustöitä turvesuon maapohjaa parannettiin tuhkauksella ja kylvämällä heinän siementä kasvittumisen varmistamiseksi.

Ilmakuva alueesta, jota muokattu paljon.
Alue ennen kunnostuksia. Kuva: Lauri Laitila

Kosteikko toteutettiin kahdessa osassa kahden vuoden aikana. Rakennustyöt alkoivat loppukesästä 2021 ja päättyivät kesällä 2022. Pohjoispuolen kosteikko on laajuudeltaan 12,8 ha, josta vesipinta-alaa 8 ha. Eteläpuolen kosteikko on 8,4 ha, vesipinta-alaltaan 5,8 ha.

Penger, jossa kaivinkone työskentelemässä. Vieressä tasaista maata.
Kunnostukset käynnissä. Kuva: Lauri Laitila

Rakennustyöt tehtiin muotoilemalla loivapiirteistä patopengertä alueen ympärille noin 1,6 km. Patopenger rakennettiin pääosin turpeesta, jota tiivistettiin kaivinkoneella edestakaisin ajaen. Märkien patomassojen luisumista estettiin jättämällä riittävä tukipenger patopenkereen etuluiskan eteen. Patopenkereet kylvettiin välittömästi valmistumisen jälkeen.

Ilmakuva alueesta, jossa paljon muokkauksen jälkiä.
Valmis Murtosuon kosteikko. Kuva: Lauri Laitila

Kosteikkoalueelle asennettiin kolme eri patokaivoa ja yksi käänneltävä rumpuputki, joilla vedenpintaa voidaan säädellä kausikosteikkomallin mukaan. Tulva-ajan vesien hallinta turvattiin rakentamalla kivetty pohjakynnys virtausuomineen. Kosteikon vesiensuojeluarvoa parannettiin rakentamalla pohjoispuolen pääojaan vedenohjausniemeke ja alivesiuoma kaivusyvänteisiin. Kaivusyvänteet toimivat kosteikossa sedimenttialtaina.

Lisäksi alueelle muotoiltiin loivapiirteisiä pesimäsaaria.

Tasainen maisema, jossa lyhyttä kasvillisuutta ja pesimärakenne sorsille.
Kosteikolta löytyy myös pesimäputkia eli sorsatuubeja. Kuva: Lauri Laitila

Murtosuo, Joensuu

Lue lisää:
Murtosuon kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaan ohjaus: Lauri Laitila, SOTKA-hanke

Maanrakennustyöt: Tmi Jorma Pesonen

Päivitetty 7.2.2023