Leväjänkkä, Tornio

Valmiit kosteikot • Leväjänkkä, Tornio

Ilmakuva kosteikosta kesällä.
default

Leväjänkkä, Tornio

Ilmakuva kosteikkoalueesta.
Lähtötilanne heinäkuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva kosteikosta kesällä.
Valmis Leväjänkän kosteikko heinäkuussa 2023. Kuva: Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Leväjänkän kosteikko (47,9 ha) on perustettu entiselle turvetuotantoalueelle, jolta tuotanto lopetettiin vuonna 2017. Tuotannon jäljiltä lähes puhki ruostuneen patolaitteen avulla alueella pidettiin useiden hehtaarien kosteikkoa, jossa pesi vuosittain paljon vesilintuja.

Ilmakuva kuivuneesta kosteikosta.
Vanhat kuivuneet altaat kesäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Toteutus

Syksyllä 2021 kosteikon patolaitteesta otettiin kaikki säätölevyt irti, jotta vesi laskisi mahdollisimman alas kosteikon maanrakennustöitä varten. Huhtikuussa 2022 maanrakennustyöt aloitettiin nostamalla penkereisiin tarvittavaa turvetta kuivumaan saran keskikohdille kosteikon märimmiltä alueilta.

Luminen maisema, jossa kaivinkone.
Kaivuutöiden aloitus huhtikuussa 2022. Kuva Holtti Hakonen

Roudan sulettua maasta muotoiltiin noin 1500 metriä patopengertä, jolla saatiin aikaiseksi kolmiosainen kosteikkokokonaisuus. Vanha patolaite poistettiin ja uudet patolaitteet ja ylivirtausputket asennettiin heinäkuussa 2022. Patolaitteiden avulla kosteikon eri osia voidaan säädellä toisistaan riippumatta.

Kaivinkone nostamassa ruostunutta putkea.
Vanha, ruostunut patolaite poistettiin heinäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Kaivinkone maanmuokkaustöissä.
Uusi patolaite asennettiin heinäkuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Maanomistajat kylvivät rakennetuille penkereille ja veden laskun myötä paljastuneille kasvittomille maa-alueille satoja kiloja siemeniä käsin. Osalla paljastuneista alueista heinäkasvillisuus oli lähtenyt myös luonnostaan uudistumaan. Käytetyssä siemenseoksessa oli mukana myös kukkivia luhtakasveja, mikä parantaa pölyttäjien elinoloja alueella ja on maisemallisesti näyttävä.

Uusi patolaite sulautui nopeasti maisemaan. Kuva: Holtti Hakonen
Patopenkere heinittyi erinomaisesti muutamassa viikossa. Kuva: Holtti Hakonen

Osana kosteikon hoitoa alueen pienpetopyyntiä on tehostettu. Lisäksi maanomistaja on asentanut keinopesiä ja pönttöjä vesilintuja varten.

Lue lisää: Leväjänkän kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyö: Kaarlo Lassheikki Oy