Kurjenneva, Seinäjoki

Valmiit kosteikot • Kurjenneva, Seinäjoki

Ilmakuva kosteikosta.
Kuva: Lauri Laitila

Kurjenneva, Seinäjoki

Suomen riistakeskuksen edellishankkeena, SOTKA-hankkeen varaslähtönä kunnostetulla Kurjennevan kosteikolla noudatettiin samoja perusperiaatteita kuin SOTKA-kosteikoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kurjennevan turvetuotantoalueelle on valmistunut yhteensä 35 hehtaaria uutta elinympäristöä vesilintujen poikueille. Kahta erillistä aluetta hoidetaan kausikosteikkoina jäljitellen luontaista tulvadynamiikkaa. Tavoitteena on luoda huippuluokan poikue-elinympäristö kosteikkolinnuille tarjoamalla lähes 20 hehtaaria tulvaniittyä kevään ja alkukesän poikueaikaan.

Ilmakuva kosteikosta.
Kurjennevan kosteikko. Kuva: Lauri Laitila

Kosteikkojen keskiosiin rakennettiin pesimäsaaria naurulokeille, jotka puolustavat tehokkaasti pesiään petoja vastaan ja samalla suojaavat muutakin kosteikkolinnustoa. Supikoira- ja minkkiloukkujen verkoston sekä osaavien koiramiesten ansiosta pienpetopyynti on kunnossa.

Viime talvena alueiden reunoille rakennettiin patopenkereet ja asennettiin virtaamasäätöpadot, joilla vedenpintaa säädellään. Kosteikkojen pohjilla oli laajat paljaat turvealueet, jotka käsiteltiin kevään kynnyksellä tuhkalla parantamaan kasvuolosuhteita. Kesäkuussa tuhkatuille alueille kylvettiin heinäseos ja kosteikkojen ympärille riistapeltoa. Kosteikkojen vesi pidettiin alhaalla alkusyksyn ajan, jotta heinä sai kasvaa ja sitoa juuristollaan pohjamaan. Noin kymmenen sentin vedennosto tehtiin muuttavia ja levähtäviä lintuja varten, ja vesi lasketaan talveksi niin alas kuin mahdollista.

Ensi keväänä, kun lumet ovat sulaneet nostetaan vesi tulvaniitylle ja toivotetaan paikalle monipuolinen vesilinnusto ja toivottavasti naurulokkikoloniakin.

Ilmakuva kosteikosta.
Kuva: Lauri Laitila

Kurjenneva, Seinäjoki

Lue lisää:
Kurjennevan riistakosteikkojen yleissuunnitelma ja kahden kosteikon toimenpidesuunnitelma (PDF)
Kurjennevan pohjoinen kosteikko, esittely (PDF) ja Kurjennevan eteläinen kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelija: Kosteikkomaailma

Urakoitsija: Etelä-Pohjanmaan Turve Oy.

Kurjennevan kausikosteikot toteutetaan yhteistyössä Kurjennevan Eränkävijöiden, Seinäjoen kaupungin, EPV Bioturpeen ja Suomen riistakeskuksen kanssa.

Päivitetty 10.2.2023