Korpinurmi, Ilomantsi

Valmiit kosteikot • Korpinurmi, Ilomantsi

Korpinurmen kosteikko syyskuun alussa 2022. Kuva: Petri Jauhiainen

Korpinurmi, Ilomantsi

Ilmakuva puuttomasta alueesta, jonka päädyssä vesialueita.
Ilomantsin Korpinurmen kosteikko ennen kunnostuksia heinäkuussa 2021. Kuva: Petri Jauhiainen
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko kesällä 2022. Kuva: Petri Jauhiainen

Lähtökohdat

Korpinurmen kosteikko perustettiin tuotannosta poistuneelle Lössänsuon turvetuotantoalueelle. Kosteikkoalueella on aikaisemmin viljelty rehuheinää, mutta etenkin alueen itäpääty on ollut lähes ympäri vuoden veden alla ja on ollut kelpaamatonta peltoviljelyyn.

Toteutus

Alueelle perustettiin vuonna 2021 kosteikko vesilintujen poikue-elinympäristöksi. Rakennustyöt edistyivät hyvin huolimatta paikoin todella pehmeästä maa-aineksesta ja rankkasateiden aiheuttamista esteistä kaivinkoneen kululle.

Kosteikko perustettiin korottamalla kosteikon reunapenkereitä ja poistamalla tuotannon aikaisia putkia padon alta. Reunapenkereeseen asennettiin virtaamansäätölaite.

Pieni virtaamansäätölaite patopenkereessä, jonka päällä kaivinkone.
Virtaamansäätölaite asennettiin syyskuussa 2021. Kuva: Petri Jauhiainen
Hiljattain muotoiltua patopengertä ja kiviröykkiö.
Ilomantsin Korpinurmen kosteikkotyömaa syyskuussa 2021. Kuva: Petri Jauhiainen

Penkereeseen muotoiltiin myös kivetty ylivirtausuoma. Alueella sataa runsaasti, ja talvella lunta on paljon. Tämän vuoksi on tärkeää, että huipputulvan sattuessa ja virtaamansäätölaitteen kapasiteetin ylittyessä on ylimääräisellä vedellä reitti, jota pitkin se pääsee hallitusti ja rakenteita rikkomatta poistumaan kosteikolta. Kesän kuivemman kauden veden määrän takaamiseksi kosteikolle ohjattiin reunaojasta putkella lisää vettä.

Patopenkereellä lepäävä kaivinkone on upottanut kauhansa veteen.
Ilomantsin Korpinurmen kosteikkotyömaa elokuussa 2021. Kuva: Petri Jauhiainen
Ilmakuva kosteikosta, jonka kahdella reunalla patopenkere.
Kunnostukset käynnissä syyskuussa 2021. Kuva: Petri Jauhiainen
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis Korpinurmen kosteikko lokakuun lopulla 2021. Reunapenkereet erottuvat selkeästi. Kuva: Petri Jauhiainen
Ilmakuva kosteikosta.
Kosteikko syksyllä 2022. Penkereet vihertävät. Kuva: Petri Jauhiainen

Korpinurmen kosteikon rahoituksessa on ollut mukana kansainvälinen järjestö Waterfowlers Network (waterfowlersnetwork.com), jonka tavoitteena on kehittää vesilintujen elinympäristöjä koko muuttoreitin alueella. Kosteikon kehitystä on tarkoitus seurata ensimmäisten kuukausien ja vuosien ajan ahkerasti. Lue Korpinurmen kosteikosta lisää Metsästäjä-lehdestä (metsastajalehti.fi).

Kosteikolla ui silkki-uikku ilta-auringossa.
Kosteikko kesällä 2022. Kuva: Petri Jauhiainen
Kosteikkoa, jossa ui vesilintuja.
Kuva: Petri Jauhiainen

Suunnittelu ja työmaanohjaus: Holtti Hakonen ja Lauri Laitila, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyöt: Matti Röning