Jyrkännotko, Lohja

Valmiit kosteikot • Jyrkännotko, Lohja

Nurmipeitteinen notkelma, jonne kertynyt vettä.
Jyrkännotkon kunnostustöitä elokuussa 2020. Kuva: Lauri Laitila

Jyrkännotko, Lohja

Katso videolta kosteikon esittely: 

Lähtökohdat

Jyrkännotkon kosteikko sijaitsee alueella, jota ympäröivät rinteiset pelto- ja metsämaisemat. Kosteikko toteutettiin laidunpeltojen ympäröimään luontaisesti märkään notkokohtaan, joka rajoittuu eteläpuolelta Kurkijärventiehen.

Kosteikko (1,5 ha) toteutettiin kausikosteikkoperiaatteen mukaan valuma-alueen (noin 10 ha) pienuudesta johtuen. Kuivina kesinä kosteikko saattaa hetkellisesti kuivahtaa ja kesannoitua, mutta sateiden koittaessa kosteikon vedenpinta jälleen nousee tarjoten arvokasta elinympäristöä kosteikossa viihtyville eläimille.

Huhtikuinen jyrkkä peltomaisema.
Jyrkännotkon kohde ensimmäisellä maastokäynnillä huhtikuussa 2020. Kuva: Lauri Laitila
Nurmipeitteinen notkelma, jonne kertynyt vettä.
Valmis kosteikko kesällä 2022.

Toteutus

Kosteikon rakennustyöt toteutettiin elokuussa 2020. Patopenkereestä tehtiin loivapiirteiset ja ne kylvettiin välittömästi valmistumisen jälkeen siemenseoksella, jotta niihin saadaan riittävä kasvipeitteisyys eroosion hillitsemiseksi ennen talven tuloa. Alueen keskelle rakennettiin mutkitteleva ojauoma ja maamassat läjitettiin pesimäsaariksi alueen keskelle. Vedensäätelylaitteistoksi valittiin käänneltävä 90 asteen rumpuputki. Toinen rumpuputki asennettiin hieman korkeammalle ylivirtaamien varalle.

Kaivinkone kosteikkotyömaalla kesäisenä päivänä.
Kuva: Lauri Laitila
Ilmakuva kunnostettavasta kosteikosta.
Jyrkännotkon kunnostustöitä elokuussa 2020. Kuva: Lauri Laitila

Maanomistaja rakensi erillisen putkilinjan alueen koillispuolella sijaitsevasta yläpuolisesta ojasta, jolla valuma-aluetta saatiin kasvatettua noin 8 ha lisäveden turvaamiseksi erityisesti kuivina aikoina. Kosteikon on tarkoitus toimia vesilintujen pesimäelinympäristönä ja levähdyspaikkana. Lisäksi tarkoituksena on parantaa vesiensuojelua kiintoainesta ja ravinteita pidättämällä. Alueen ympärillä olevat pellot toimivat kesäisin lehmien laitumena.

Kosteikon vedenpinta nostettiin keväällä 2021 heti roudan sulaessa. Kosteikko tarjoaa kevään muuttolinnuille arvokkaan levähdyspaikan ja alkukesästä poikue-elinympäristön.

Maisema, jossa etualalla vettä ja kasvillisuutta, taaempana metsää.
Jyrkännotkon vehreyttä kesäkuussa 2022. Maanomistaja rakensi kalliolle laavun, jolta kosteikkoa voi ihailla. Kuva: Johanna Hellman

Lue lisää: Jyrkännotkon kosteikko, esittely (PDF) ja Jyrkännotkon toimenpidesuunnitelma (PDF)

Jyrkännotkon kosteikosta voi lukea lisää Metsästäjä-lehden artikkelista (metsastajalehti.fi)

Suunnittelu: Lauri Laitila, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyö: Kaivinkoneurakointi, Lönnqvist Oy