Alueeseen tutustuminen

Kosteikon rakentamismahdollisuuksia voi aluksi tarkastella kartan ja ilmakuvien avulla. Kartan avulla voi saada viitteitä muun muassa patoamisen mahdollisuudesta, mutta kartta-aineistot ovat varsin karkeita ja 5 metrin korkeuskäyräväli ei kerro juuri mitään maaston pienipiirteisestä korkeusvaihtelusta. Kotiseutukosteikko LIFE -hankkeen nettisivustolta voit katsoa, miltä mallikosteikkojen perustamispaikat näyttävät kartalla.

Varsinkin tasaisilla alueilla kohteeseen tutustuminen maastossa on ainoa tapa saada realistinen kuva kosteikon perustamismahdollisuuksista. Maastokatselmus voi myös paljastaa kohteesta merkittäviä kosteikkohankkeen toteutukseen vaikuttavia rajoitteita, joita kartalta tai ilmakuvalta ei voi luotettavasti päätellä.

Hyvän yleiskuvan muodostaminen alueesta on tärkeää ennen hankkeen esittelemistä maanomistajille ja muille asianosaisille. Jos kosteikkohankkeen läpivienti tuntuu omatoimisen selvittelyn ja ideoinnin jälkeen edelleen realistiselta, kannattaa seuraavaksi selvittää maa- ja vesialueen omistajien kanta hankkeen toteuttamiseen. Tarkempien selvitysten ja viranomaisyhteydenottojen aika vasta sen jälkeen, kun kaikilla maanomistajilla on yhteinen näkemys ja tahtotila hankkeen toteuttamisesta.

 

Karttapalveluita, joista on apua kosteikkosuunnittelussa

 

Kansalaisen karttapaikka
Karttapohjat ja ilmakuvat sekä karttalinkit, jotka on helppo lähettää sähköpostitse esimerkiksi kosteikkosuunnittelijalle tai ELY-keskukselle.
kansalaisen.karttapaikka.fi

 

Paikkatietoikkunan karttaikkuna
Ilmainen karttasovellus, jossa voi muun muassa mitata pinta-aloja sekä asettaa eri karttatasoja ja ilmakuva päällekkäin.
paikkatietoikkuna.fi

 

Ammattilaisen karttapaikka
Sopimuksen vaativa maksullinen palvelu. Pinta-alojen mittaus, rekisteripalvelut kuten maanomistajatiedot, yhteystietoja, karttatulosteita.
maanmittauslaitos.fi

 

Oiva, ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
Rekisteröitymistä edellyttävä ilmainen palvelu. Käytettävissä ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.
ymparisto.fi

Päivitetty 27.2.2015