Perustaminen

Kosteikkojen kunnostaminen ja perustaminen ovat tärkeää luonnonhoitotyötä. Tällä sivustolle on koottu ohjeita ja suunnittelutyötä helpottavia esimerkkejä, joiden tarkoitus on tukea ja edistää kosteikkojen perustamista, kunnostamista ja hoitoa. On huomionarvoista, ettei kahta samanlaista kosteikkoa ole olemassa, eikä kaikkiin hankkeisiin päteviä yleisohjeita ole helppo laatia. Pyrimme kuitenkin antamaan sellaisia perustietoja, vinkkejä ja työkaluja, jotka ovat osoittautuneet tärkeiksi onnistuneiden kosteikkohankkeiden läpiviemisessä.

Eri rahoituslähteet vaikuttavat jonkin verran kosteikkohankkeen toteutukseen, ja rahoittajan vaatimukset muun muassa suunnittelutason suhteen kannattaa aina selvittää tapauskohtaisesti. Vähemmällä byrokratialla pääsee, jos pystyy tekemään kosteikon omalla rahalla tai kansallisella rahoituksella esimerkiksi yrityssponsoreiden avulla.

Kosteikon perustamisosion alle on koottu paljon asiaa, jotta myös haasteellisempien kosteikkokohteiden suunnittelu- ja rakentamisprosessia saadaan riittävästi kuvattua. Yhden maanomistajan maille pelto- tai metsäojaan rakennettavan kosteikon osalta eteneminen on usein varsin yksinkertaista, mikäli alueella ei ole erityisiä luontoarvoja tai muita kosteikon perustamista rajoittavia tekijöitä.

Kosteikko-oppaasta (slideshare.net) löydät lisää hyödyllistä kosteikkotietoutta oman kosteikkohankkeesi tueksi.

Onnea antoisaan kosteikkotyöhön!

 

Kosteikkorakentajan ABC – askeleet onnistuneeseen kosteikkoon

  1. Esiselvitys
  2. Luvat ja rahoitus
  3. Suunnittelu
  4. Toteutus (mm. urakoitsijan valinta)
  5. Hoito ja seuranta
Päivitetty 24.1.2022