Patorakenteiden hoito

Syksyllä ja keväällä sekä poikkeuksellisten tulvien jälkeen tarkistetaan, että patolaite on kunnossa. Lisäksi varmistetaan, että patolaitteen tai putkien ympäristössä ei ole painumia ja ylivirtausuoma tai –putki on auki ja kunnossa. Pato painuu ensimmäisten vuosien aikana. Tarvittaessa täytemaata tulisi tuoda painumapaikkoihin, kun pato kestää ajoa kuivalla aikaa tai talvella. Rakenteet kannattaa tarkastaa myös rankkasateiden jälkeen.  

Patoalue tulisi tiivistää traktorilla ajaen syksyllä ennen maan jäätymistä ja keväällä roudan sulamisen jälkeen, sillä erityisesti vesimyyrä ja piisami kaivavat tunneleita patoon. Tiivistäminen estää vuotojen syntymistä. Jos kosteikolla on piisameita, kannattaa varoa ajamista aivan penkereen reunalla. Padon sisälle kaivettu pesäonkalo saattaa nimittäin romahtaa ja traktori kaatua. 

Lisäksi patojen ja penkereiden hoitoon kuuluu oleellisesti vuosittainen niitto- tai raivuutyö, joka toteutetaan mieluiten loppukesällä tai alkusyksystä.  

Keltainen kaivinkone on etenemässä niin, että jättää maahan urat. Vieressä vettä ja lato.

Patorakenteiden tiivistäminen ja tarvittavien huoltotoimenpiteiden toteuttaminen kannattaa tehdä säännöllisesti.

Päivitetty 27.11.2020