Kosteikkoalueen hoito

Vesilinnut saa viihtymään vain hyvin hoidetulla kosteikolla. Kosteikon perustamisen tai kunnostamisen jälkeen kosteikon hoito on syytä aloittaa välittömästi. Viipymättä aloitettu ja jatkuva hoito on edullisin ja helpoin tapa pitää kosteikko kunnossa.  

Kosteikon hoito kannattaa pitää mielessä jo suunnittelun ja toteutuksen aikana. Huomioon kannattaa ottaa esimerkiksi: 

  • Pienpetopyynnin suunnittelu ja loukkujen asennus. 
  • Minkinraudoille kannattaa valita paikat tulo-ojien ja laskuojan paikkeille. 
  • Kelluva lautta estää sivusaalista ja raudat ovat aina pyyntikunnossa. 
  • Kaikkien käsiteltyjen ja rakennettujen alueiden (saarekkeet, luiskat, padot) kylväminen monivuotisella heinäseoksella välittömästi, sillä kasvillisuus sitoo maan rakennetta sekä estää eroosiota ja vesakoitumista. 
  • Mahdollisuuksien mukaan padot ja penkereet viimeistellään paikalta otetulla ruokamullalla, jossa on valmis siemenpankki nopean kasvittumisen tueksi. 
  • Patojen ja penkereiden suunnittelu niin, että niillä voi ajaa traktorilla vähintään talviaikaan koneellisen niiton ja/tai raivauksen mahdollistamiseksi.  
  • Kosteikon keskiosiin ja saarekkeille on suunniteltu ajoreitti, jota voidaan käyttää kosteikon ollessa kuiva. Näin kosteikkoalueen koneellinen hoito on mahdollista kosteikon ollessa kuivana ja ainakin talviaikaan. 
  • Tulo-ojan suulle tarvittaessa kaivettava lietesyvänne sijoitetaan siten, että se on helppo käydä kaivinkoneella tyhjentämässä. Kulkureitti pidetään kunnossa niittämällä. 
Päivitetty 30.4.2020