Vesilintukosteikot kunnostuksen tarpeessa

Suomen riistakeskuksen järjestämän kyselyn perusteella suuri osa tärkeistä lintuvesistä ja kosteikoista tarvitsee kunnostusta. Niukka enemmistö vastaajista suhtautui myönteisesti…

Muut: Katso uusi kosteikkovideo

Maaseutuverkoston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama kosteikkovideo on ilmestynyt. Video on kuvattu Hämeenlinnan Vitikankorven ja Alhaisen kosteikolla…

Seurannoista tietoa vesilintujen ravinnosta

Mikä houkuttelee vesilintuja kosteikoille? Vesiselkärangattomien pyynti antaa siihen vastauksia. Kosteikkojen seuranta on yksi merkittävä tapa edistää kosteikkoluonnon säilymistä. Tällöin voidaan selvittää millaiset kosteikot ovat hyviä esim. linnuston kannalta tai miksi joillakin kohteilla on lintuja enemmän kuin toisilla.

Kevään vesilintulaskennat alkavat

Kevään ripeä eteneminen on saanut vesilinnut palaamaan tavallista varhemmin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Luonnontieteellinen keskusmuseo, jotka koordinoivat valtakunnallisia vesilintulaskentoja, suosittelevat aloittamaan kevään vesilintulaskennat aiemmin kuin edellisinä vuosina.

Life: Kiitokset yhteistyöstä kuvien kera

Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeella on mallikosteikkoja eri puolilla Suomea. Hankkeellemme on ollut olennaisen tärkeää, että mallikosteikkojen kiinteistöjen omistajat…