Seurannoista tietoa vesilintujen ravinnosta

Mikä houkuttelee vesilintuja kosteikoille? Vesiselkärangattomien pyynti antaa siihen vastauksia. Kosteikkojen seuranta on yksi merkittävä tapa edistää kosteikkoluonnon säilymistä. Tällöin voidaan selvittää millaiset kosteikot ovat hyviä esim. linnuston kannalta tai miksi joillakin kohteilla on lintuja enemmän kuin toisilla.

Kevään vesilintulaskennat alkavat

Kevään ripeä eteneminen on saanut vesilinnut palaamaan tavallista varhemmin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Luonnontieteellinen keskusmuseo, jotka koordinoivat valtakunnallisia vesilintulaskentoja, suosittelevat aloittamaan kevään vesilintulaskennat aiemmin kuin edellisinä vuosina.