Riistataloudelliset kosteikot ovat luonnon aarreaittoja

Pohjoismaissa maailman kosteikkopäivää vietetään vuosittain syyskuun 2. päivä. Kansainvälisen RAMSAR-kosteikkosopimuksen järjestämä tapahtuma pyrkii herättämään ihmisten kiinnostusta kosteikkoihin ja muistuttamaan niiden merkityksestä.

Maailman muuttolintupäivä 2015

Vesilinnut ovat jälleen muuttaneet talvehtimisalueilta Suomen kosteikoille pesimään. Toukokuun 9.–10. päivä vietetään kansainvälistä Maailman muuttolintupäivää (World Migratory Bird Day). Muuttolintupäivän yhteydessä Suomen riistakeskus haluaa muistuttaa vesilintujen kansainvälisesti koordinoidun metsästyksen ja ajantasaisen saalistilastoinnin merkityksestä sekä päivän teemasta: vesilintujen huomioimisesta energiateknologiaa kehitettäessä.

Riistataloudellinen kosteikkostrategia valmistui

Uudessa kosteikkostrategiassa kuvataan, kuinka maa- ja metsätalousministeriö ja sen alainen riistahallinto hoitavat metsästettävien vesilintukantojen elinympäristöjä. Rehevöityminen ja umpeenkasvu yksipuolistavat kasvillisuutta ja linnustoa.

Kosteikkorakentamista Kajaanissa

Kajaanin Vuolijoella tehdään Lampsisuon vesilintukosteikon rakennustöitä 3. – 4.4.2013. Patolaitteet asennetaan paikoilleen kahdelle vierekkäiselle 4 hehtaarin vesilintukosteikolle. Kosteikkotyömaalle…

Rakennustöitä Siikalatvalla

Vanhanmajan kosteikon rakennustyöt ovat käynnissä Kortteisen tekojärven etelärannalla Siikalatvalla. Työmaalla rakennetaan yli kilometrin verran matalaa patopengertä. Tutustu mallikohteen…

Jo 31 mallikosteikkoa

Hanke tähtää noin 50 esimerkkikosteikon rakentamiseen maanlaajuisesti. Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa on toteutettu jo 31 mallikosteikkoa, ja lisää mallikosteikkoja…