SOTKA-kosteikot

SOTKA-kosteikot -hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja vesilintujen poikasille sopiviksi elinympäristöiksi. Tavoitteena on hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja turvata vesilintukantojen tulevaisuutta.  

Kosteikkoja on kadonnut vuosikymmenien kuluessa kuivatustoiminnan seurauksena, mikä on vaikuttanut näistä elinympäristöistä riippuvaisten lajien, kuten vesi-, ranta- ja kahlaajalinnuston menestymiseen. Lisäksi kosteikot toimivat luonnon omina vedensuodattimina, elävöittävät maisemaa ja tasoittavat tulvavirtaamia.

Osa entisen loistonsa menettäneistä kosteikoista voidaan palauttaa elämää kuhiseviksi luonnonkeitaiksi. Tutustu hankkeen pelisääntöihin ja esitä omaa kohdettasi mukaan!  Sopivimmat, kriteerit täyttävät kohteet valitaan hankkeeseen.

Katso videolta hankkeen esittely:

SOTKA-kosteikot on  osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa SOTKA-hankekokonaisuutta. Hanketta koordinoi Suomen riistakeskus. 

Päivitetty 21.9.2020