Kosteikot sitovat fosforia odotettua paremmin

Ruotsissa on 1990-luvulta alkaen kunnostettu kosteikkoja maaseudulle. Tärkeänä tavoitteena on ollut vähentää ravinteiden huuhtoutumista maataloudesta jokiin, järviin ja meriin. Linköpingin yliopistossa ja Halmstadin korkeakoulussa Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kosteikot sitovat merkittävästi paremmin fosforia kuin on luultu.

Laskelmat osoittavat, että kosteikot ovat vähentäneet mereen valuvaa vuosittaista fosfori- ja typpikuormitusta.

– Kosteikkojen vaikutus on ollut suurempi kuin aiemmin on luultu, toteaa Magnus Bång Ruotsin maatalosministeriön ilmastoyksiköstä.

Tutkimukset osoittavat myös, että kosteikon vaikutuksia voidaan parantaa kosteikon oikealla sijoittelulla.

Tiedote tutkimuksesta Ruotsin maatalousministeriön sivuilla

Pdf-raportteja kosteikkoaiheista Ruotsin maatalousministeriön verkkokaupassa

Kuva: Peltojen valumavesien ohjaus kosteikon kautta parantaa viereisen järven vedenlaatua. Kuvassa Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen Kiuruveden Lahnasen mallikosteikko (Juha Siekkinen 2.6.2014).