Muut: Ei-tuotannollisten investointien korvausta haettavissa jälleen maatalousympäristön kosteikkojen perustamiseen

Euroopan komission hyväksymän uuden Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014−2020 puitteissa on jälleen mahdollista myöntää korvausta maatalousympäristöjen vesiensuojelua ja monimuotoisuutta lisäävien kosteikkojen rakentamiseen. Korvaukseen käytettävissä oleva rahamäärä on ohjelmakauden aikana yhteensä 6 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston antama asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta tuli lainvoimaiseksi 24.03.2015.

Asetuksen päälinjausten mukaisesti tukea voidaan myöntää kosteikkokohteille, joiden valuma-alueella on peltoa vähintään 10 prosenttia ja, joiden pinta-ala on vähintään 0,5 prosenttia valuma-alueen pinta-alasta. Uutena lisäyksenä on, että ELY-keskukset saavat harkintaperusteisen mahdollisuuden poiketa edellä mainituista pinta-alavaatimuksista, mikäli kosteikon perustamisella voidaan monipuolistaa merkittävästi maatalousympäristöjä alueella, jolla ei ole kosteita elinympäristöjä.

Tietoa ei-tuotannollisten investointien korvauksesta sekä vinkkejä kosteikkosuunnitelman laatimiseen