Kevään vesilintulaskennat alkavat

Vesilintujen pistelaskenta. Kuva: Juha Siekkinen

Kevään ripeä eteneminen on saanut vesilinnut palaamaan tavallista varhemmin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Luonnontieteellinen keskusmuseo, jotka koordinoivat valtakunnallisia vesilintulaskentoja, suosittelevat aloittamaan kevään vesilintulaskennat aiemmin kuin edellisinä vuosina.

Etelä-Suomessa vesistöt ovat vapautuneet jääpeitteestä ja huhtikuun lopulla Keski-Suomen korkeudellakin järvet ovat pääosin avoimia. Huhtikuun lopulla vesilinnut ovat saavuttaneet jo Pohjois-Suomen pesimäalueita. Vesilintujen parilaskennan ajankohdiksi ehdotetaan:

  • Etelä-Suomi: 1. laskenta 22.4.–4.5. ja 2. laskenta n. 10.–15.5.
  • Keski-Suomi: 1. laskenta 1.–9.5. ja 2. laskenta 1,5–2 viikkoa myöhemmin
  • Pohjois-Suomi: 1. laskenta 11.–19.5. ja 2. laskenta 1,5–2 viikkoa myöhemmin.

Oman alueen vesistöjen tilannetta kannattaa seurata ja tehdä päätös paikallisen tilanteen perusteella. Erityisesti aikaisin pesivillä lajeilla, kuten sinisorsalla ja telkällä, pesintäaikataulu määräytyy jäänlähdön ajankohdan mukaan. Jäidenlähtöä on siis syytä seurata tarkkaan, jotta ensimmäinen laskenta ei pääse viivästymään. Lintuvesillä taviparvien (ensimmäinen laskenta) ja haapanaparvien (toinen laskenta) viipyily alueella on hyvä merkki sille, että laskentaa kannattaa myöhentää muutamalla päivällä.

Viime kesän tuloksia esitellään RKTL:n verkkosivuilla. Vesilintulaskentoja on hyödynnetty RKTL:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimuksissa sekä osana kansainvälistä yhteistyötä, mistä esimerkkinä Pohjoismaiden sinisorsakantojen tilaa selvittävä julkaisu.

Viime kesän tuloksia
Pohjoismaiden sinisorsakantojen tila 

Telkkäpari keväällä. Kuva: Juha Siekkinen

Mallikosteikoilla lintulaskennat merkittäviä

Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen mallikosteikkojen perustamisen ja kunnostamisen vaikutusten seuranta perustuu vesilintulaskentoihin. Vesilintuja käytetään hankkeessa kosteikkoluonnon hyvinvoinnin yleisindikaattorina.

Laskennat toteutetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon pistelaskentaohjeiden mukaan. Laskettavien lajien kohdalla suosituksena on tunnistustaidon sallimissa rajoissa kirjata kaikki vesilintulajit.

Kotiseutukosteikko Life:n mallikosteikkojen vesilintulaskijat saavat laskentaohjeet ja -lomakkeet RKTL:ltä ja tulokset myös palautetaan sinne. Tuloksista tehdään yhteenveto vuoden 2015 lopulla ja tulokset julkaistaan myös näillä kosteikko.fi-sivuilla.

RKTL:n laskentaohjeet