Life: Kiitokset yhteistyöstä kuvien kera

Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeella on mallikosteikkoja eri puolilla Suomea. Hankkeellemme on ollut olennaisen tärkeää, että mallikosteikkojen kiinteistöjen omistajat ovat suhtautuneet myönteisesti kosteikkojen perustamiseen. Monet heistä ovat myös osallistuneet kosteikon rakentamiseen ja kustannusten maksamiseen ja seurantoihin.

Lisäksi monilla kosteikoillamme on ollut hienoa yhteistyötä metsästysseurojen kanssa, joiden kosteikoista kiinnostuneet jäsenet ovat olleet mukana suunnittelemassa ja rakentamassa kosteikkoja ja tehneet vesilintulaskentoja. Myös esimerkiksi Kemijoki Oy, Kurjennevan Turve Oy, Tornator Oy, Vapo Oy, Vaskiluodon Voima Oy, Vuolijoen Turve Oy, Karstulan kunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ja Pyhäjärven Mäkikylän osakaskunta ovat olleet mukana kosteikkohankkeissamme ja rahoittaneet niitä.

Osa näistä yhteistyökumppaneista on alla olevissa valokuvissa. Haluamme kiittää mallikosteikkojemme yhteistyökumppaneita myönteisestä suhtautumisesta kosteikkoluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja edistämiseen.

Hyvää kosteikkovuotta 2014!

Toivottaa Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen väki

Niemelä joulu 1

Maanomistaja Petri Puolakka mukana maatalouden monivaikutteisen kosteikon suunnittelussa toukokuussa 2013. Kuvan taka-alan alavalle niittypellolle on tarkoitus rakentaa ensi kesänä yli neljän hehtaarin laajuinen vesilintukeidas.
Kuva: Timo Niemelä

Niemelä joulu 2

Virtain Perräisen kosteikon maanomistajat järjestivät toukokuussa 2013 sukulaisille, ystäville, naapureille ja muille kyläläisille suunnatun kosteikkojuhlan. Kosteikkohankkeen toteutumisen tärkeimpiin puuhamiehiin kuuluva maanomistaja Seppo Peräinen sai tilaisuudessa lausumallaan kosteikkorunolla paikalla olijoiden jakamattoman huomion.
Kuva: Timo Niemelä

Niemelä joulu 3

Lounais-Suomen alueen ensimmäisenä valmistunutta Härmälän kosteikkoa tarkasteltiin Life-hankkeen monitorointiin liittyvässä maastokatselmuksessa toukokuussa 2012. Kuvassa vasemmalla alueen maanomistaja Mikko Koho, joka on tehnyt paljon arvokasta talkootyötä kosteikon hoitamiseksi ja kohteen linnustollisen arvon selvittämiseksi. Mukana katselmuksessa myös Suomen riistakeskuksesta hallintosihteeri Carola Lönnfors ja hankkeen silloinen projektipäällikkö Mikko Alhainen sekä hankkeen ulkopuolisena monitoroijana toiminut Milka Parviainen.
Kuva: Timo Niemelä

Niemelä joulu 4

Kosteikkohankkeen toteutukseen myös oman rahallisen panoksensa antanut maanomistaja Mika Tonteri tarkastamassa Hausjärven Jokirannan kosteikon patorakennustöiden edistymistä toukokuussa 2013.
Kuva: Timo Niemelä

Niemelä joulu 5

Ruoveden Kulmalan kosteikon maanomistajat patokaivon asennustöissä kesäkuussa 2012. Maanomistajat toteuttivat talkoilla myös kohteen mittavat maansiirtotyöt traktorikalustollaan.
Kuva: Timo Niemelä

Niemelä joulu 6

Kesällä 2013 valmistuneen Lounais-Suomen alueen suurimman kosteikkokohteen, Kirkkonummen Myllärinniityn, toteuttamista tukenut maanomistaja Jonne Lindfors ja jo neljännen mallikosteikon kaivinkoneurakoinnista vastannut Jouni Metsola pohtimassa toimenpiteitä kosteikkoalueen latvaosissa sijaitsevan lähteen suojaamiseksi.
Kuva: Timo Niemelä

Kuva Lamberg  10.4.2013

Etelä-Savon Ely-keskuksen järjestämä Kosteikkoja kylille -tilaisuus poikkesi huhtikuussa 2013 ihastelemassa Letkusuon kotiseutukosteikon valmistumista Pieksämäellä. Etualalla kosteikon omistaja Terho Häkkinen.
Kuva: Teemu Lamberg

Ähtärin Kaamatin kosteikon osallistavaa suunnittelua 22.11.2013 (kuva Juha Siekkinen)

Ähtärin Kaamatin kosteikon kunnostustöitä marraskuussa 2013 seuraamassa Pekka Vesala, Juhani Luodeslampi, Ossi Rissanen (Ruoppaus tiimi Oy) ja Mikko Haavisto.
Kuva: Juha Siekkinen

Pyhäjärven Vähä-Komun kosteikon suunnittelua 2.12.2011 (kuva Juha Siekkinen)

Pyhäjärven Vähä-Komun kosteikon suunnittelussa Harri Hepo-oja (Suomen riistakeskus), Henri Laitila (Kaivinkonepalvelu Laitila), Risto Ruotoistenmäki, Juha Tikka ja Jouko Tikka joulukuussa 2011.
Kuva: Juha Siekkinen

Mustasaaren Boträsketin kosteikon tyhjennyspatolaite 11.4.2013 (kuva Juha Siekkinen)

Mustasaaren Boträsketillä paikallisen metsästysseuran Södra Vallgrund Jaktförening r.f:n jäseniä rakentamassa kosteikon tyhjennyslaitetta huhtikuussa 2013.
Kuva: Juha Siekkinen

Pruntelin kosteikon loppukatselmus 11.6.2012 (kuva Juha Siekkinen)

Rovaniemen Pruntelin kosteikkotyömaan loppukatselmuksessa kesäkuussa 2012 oli mukana edustajia Kemijoki Oy:stä, Muurolan Erämiehet ry:stä, Valajaskosken metsästys- ja kalastusseura ry:stä sekä Muurolan-Jaatilan osakaskunnasta.
Kuva: Juha Siekkinen