Alkuvuoden kuulumisia

Kotiseutukosteikko Life -hankkeen 30 mallikosteikon rakentaminen saadaan käyntiin tammikuun aikana. Hankkeen alkuperäiset tavoitteet mallikosteikkojen lukumäärän ja pinta-alan suhteen tullaan ylittämään selvästi.

Hankkeen sivuille on edellisen vuoden aikana rakennettu kosteikkorakentajan ABC -osiota, jonka tarkoituksena on auttaa kosteikkorakentamisesta kiinnostuneita henkilöitä oman projektinsa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vuodenvaihteessa hankkeen henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Juha Siekkinen siirtyy projektipäälliköksi, kun Mikko Alhainen siirtyy työskentelemään taigametsähanhen kansainvälisen hoitosuunnitelman parissa.

Katso yhteystiedot