Kotiseutukosteikko Life+

Lue hankkeen Laymans’ report

Layman

 

 

 

 

 

 

 

 

Laymans’ report


 

 

Maailman kosteikkopäivä 2.2.2016

Maailman kosteikkopäivää vietetään aina 2. helmikuuta maailmanlaajuisen Ramsar-kosteikkosopimuksen allekirjoituksen vuosipäivänä. Sopimuksen tarkoituksena on turvata ja suojella kosteikkoja ja edistää niiden kestävää käyttöä. Lue riistametsänhoitajan mietteitä maailman kosteikkopäivänä hänen blogistaan riista.fi-sivuilla. Riistametsänhoitajan blogi

Kosteikko Marko Muuttola

Vesilintukosteikot kunnostuksen tarpeessa

Suomen riistakeskuksen järjestämän kyselyn perusteella suuri osa tärkeistä lintuvesistä ja kosteikoista tarvitsee kunnostusta. Niukka enemmistö vastaajista suhtautui myönteisesti ajatukseen häirintävapaiden kosteikkojen verkoston perustamisesta Suomeen.

Lue lisää tiedotteesta

 

Kosteikko-opas – täyttä asiaa kosteikon perustamisesta hoitoon

Kosteikko-oppaan kansi
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen kokemukset on koottu nyt yksiin kansiin. Kosteikko-opas on päivitetty versio vuonna 2010 ilmestyneestä Riistakosteikko-oppaasta. 74-sivuisessa oppaassa käydään läpi kosteikon perustamisen ja kunnostamisen vaiheet aina suunnittelusta käytännön toteutukseen, kosteikon hoitoon sekä seurantaan. Lue lisää aiheesta.

Pohjoismainen kosteikkopäivä muistuttaa lähikosteikkojen suojelun merkityksestä

Perräisen-kosteikko_Virrat_Marko-Muuttola

Pohjoismaista kosteikkopäivää vietetään 2.9.2015. Kosteikot vähentävät maatalouden ravinteiden virtaamista järviin, suojaavat tulvilta, tuovat elinympäristöjä vesilinnuille ja muutenkin lisäävät lähiluonnon monimuotoisuutta. Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Lue lisää aiheesta.


 

LIFE: Suomussalmen Latvalammen kunnostus valmistui

Latvalampi wetland restoration, Finland, photo Juha Siekkinen 25.8.2015 resized
Riistasuunnittelija Marko Paasimaa muotoilee patoseinää. Kuva Juha Siekkinen 25.8.2015.

Suomussalmen Latvalammen laskuojaan rakennettiin puinen patoseinä, jolla estetään lammen kuivuminen kesän kuivien kausien aikana. Vesilinnut hyötyvät, kun avovettä ja muutaman kymmenen senttimetrin syvyistä vettä ja mosaiikkimaista kasvillisuutta esiintyy koko alueella.

Lue lisää…


 

Kosteikkojen hoitoa koneniitolla

Umpeenkasvanut kosteikko, kuva Juha Siekkinen 23.8.2014
Jotain tarttis tehdä… Kuva Juha Siekkinen 23.8.2014.

Kosteikkojen matalan veden alueet ja rantavyöhykkeet ovat vesilinnuille arvokasta elinympäristöä. Toisinaan näiden alueiden ylenpalttinen kasvittuminen haittaa sekä kosteikkolajistoa, lähimaisemaa että virkistyskäyttöä.

Vöyrin kunnassa sijaitsevalla Service KE-Trading -yrityksellä on tähän lääke  – vesikasvillisuuden poistoon soveltuvia niittokoneita.

Katso yrityksen video koneiden työskentelystä ja kuvagalleria


 

LIFE: Laidunnusta neljällä mallikosteikolla

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hämeenlinnan Vitikankorven mallikosteikon Suomi-maisemaa: vettä, peltoa, laiduntavia lehmiä ja aurinkoa. Kuva Mikko Alhainen 11.6.2015.

Kosteikkoja olisi tärkeää hoitaa niiden rakentamisen tai kunnostamisen jälkeen. LIFE-hankkeessa jo neljällä kohteella on eläimiä laiduntamassa, kun maanomistajat ovat päättäneet perustaa laitumia kosteikkojen reuna-alueille.

Lue lisää


 

LIFE: Hanke vuosittaisessa tarkastelussa

Myllärinniitty wetland, infoboard d, Mikko Alhainen and Sonja Jaari, Kirkkonummi Finland, photo Juha Siekkinen 9.6.2015 resized
Mikko Alhainen ja Sonja Jaari Kirkkonummen Myllärinniityn kosteikon Myllärinniityllä. Kuva Juha Siekkinen 9.6.2015.

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen monitoroija ja ohjausryhmä tutuistuivat hankkeeseen kesäkuun alussa 2015. Ohjausryhmän kanssa käytiin tilannetta läpi 3.6. Etelä-Hämeessä ja 9.6. oli vuorossa monitorointi Uudellamaalla. Molemmilla kerroilla käytiin myös maastossa katsomassa miten aiemmin rakennetut kosteikot ovat alkaneet kehittyä.

Lue lisää


Kosteikot sitovat fosforia odotettua paremmin

Lahnanen wetland, Kiuruvesi Finland, photo Juha Siekkinen 2.6.2014 resized
Peltojen valumavesien ohjaus kosteikon kautta parantaa viereisen järven vedenlaatua. Kuvassa Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen Kiuruveden Lahnasen mallikosteikko. Kuva Juha Siekkinen 2.6.2014.

Ruotsissa on 1990-luvulta alkaen kunnostettu kosteikkoja maaseudulle. Linköpingin yliopistossa ja Halmstadin korkeakoulussa Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kosteikot sitovat merkittävästi paremmin fosforia kuin on luultu.

Tutkimukset osoittavat myös, että kosteikon vaikutuksia voidaan parantaa kosteikon oikealla sijoittelulla.

Lue lisää aiheesta


 Ei-tuotannollisten investointien korvauksella kosteikko

Kuusamon Oivangin kosteikko 22.5.2012 (Juha Siekkinen) pienennetty
Kuusamon Oivangin kosteikko on perustettu ei-tuotannollisella investointituella. Kuva Juha Siekkinen 22.5.2012.

Kosteikkojen perustamiseen tarkoitettuun ei-tuotannollisten investointien korvaukseen tuli lisää joustoa. Uuden ohjelmakauden aikana korvauksen saamiseksi riittää, että valuma-alueella on vähintään 10 prosenttia peltoa. Lisäksi kosteikon 0,5 % pinta-alavaatimuksesta voidaan joustaa ELY-keskuksen tapauskohtaisen harkinnan mukaan.

Lisätietoja viljelijätuki-infoista ja Kotiseutukosteikko LIFE -hankkeen esitelmämateriaali


Sammakkoeläinten ja matelijoiden kartoitus käynnissä

sammakkoelain-matelijakartoitus-alkaa-2015, kuva Juha Siekkinen
Ilmoita sammakkoeläinhavaintosi. Kuvat Juha Siekkinen.

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS on aloittanut suuren sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyden selvittämisen. Havaintojen keräämisessä tarvitaan kaikkien apua ympäri Suomea.

Edellisestä kartoituksesta on 20 vuotta, joten uusi tieto tulee tarpeeseen. Kartoituksen etenemistä seuraa myös Yle Luonto. Ilmoita havainnoistasi Suomen Lajitietokeskuksen uusille sivuille.


 

Kotiseutukosteikko Life+ -hanke edistää kosteikkojen, vesilintujen  tärkeimpien elinympäristöjen, perustamista, kunnostamista ja hoitoa maa- ja metsätalousalueiden arkiluonnossa.

Mallikosteikkojen valtakunnallisen verkoston esimerkkien sekä aktiivisen tiedotuksen, neuvonnan ja kosteikko.fi-sivujen avulla lisätään tietoutta kosteikkojen arvosta muun muassa luonnon monimuotoisuudelle, vesilinnuille sekä vesiensuojelulle.

Yhdessä maanomistajien, yhdistysten ja yritysten kanssa perustetut mallikosteikot toimivat käytännön esimerkkeinä ja innostavat lähiseudun toimijoita omien kosteikkohankkeiden käynnistämiseen.

matalan_rannan_ihanuudet


Päivitetty 2.3.2016