Toteutus

Kosteikon kaivutyöt poikkeavat perinteisistä maanrakennustyöstä, ja konekuskin vesirakennustöistä hankkima ammattitaito on edellytys onnistuvalle ja kustannusarviossa pysyvälle projektille.

Korpinurmen kosteikon työmaa syyskuussa 2021. Kuva: Petri Jauhiainen

Kosteikkotyömaalle kannattaa valita urakoitsija, jolla on kokemusta pehmeillä mailla työskentelystä ja työhön sopiva leveätelainen kalusto. Yleisesti kannattaa suosia suhteellisen keveitä noin 12-15 tonnin painoisia telakoneita, joissa on jo riittävästi voimaa ja alhaisen pintapaineen edut pehmeämmillä maapohjilla työskenneltäessä.

Toisinaan iso ja ulottuva kaivinkone tulee kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Esimerkiksi pitkäpuomisen kaivinkoneen tuntihinta on huomattavan korkea, mutta hyvä ulottuvuus ja massan moneen kertaan käsittelyn välttäminen säästää kustannuksia työkohteilla, jotka eivät usein kestä muutoinkaan koneen ajamista moneen kertaan samasta paikasta.

Urakoitsijoiden kilpailutus

Urakoitsijan kilpailutus on tärkeää erityisesti silloin, kun kosteikkohankkeelle haetaan julkista rahoitusta. Kaivuutyön yksikköhinta ei ole ainoa peruste urakoitsijan valinnassa, vaan kokemus kosteikkorakentamisesta ja kohteelle sopiva kalusto ovat aivan yhtä tärkeitä valintaperusteita. Asiansa osaava koneurakoitsija voi olla lopulta edullisin, vaikka tuntihinta olisi kalliimmasta päästä.

Jos kosteikon rakentamistöihin haetaan julkista rahoitusta, on urakointisopimuksia tehtäessä sovellettava kilpailulainsäädäntöä.

  • Alle 3 000 euron hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa.
  • 3 000 – 30 000 euron hankinnoista riittää paikallisen hintatason selvitys. Paikallisen hintatason selvittämiseen riittää esimerkiksi puhelu vähintään kolmelle paikalliselle koneyrittäjälle. Tuntihinnat ja kalusto kannattaa kirjata muistiin.
  • Virallisen julkisten hankintojen kilpailuttamisen (HILMA) osalta kosteikkohankkeisiin sovelletaan tapauskohtaisesti joko palveluhankinnan 30 000 euron rajaa tai rakennushankkeen 150 000 euron rajaa.

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa

Säätösalaojakaivo soveltuu erinomaisesti kosteikon vedenkorkeuden säätelyyn ja lisäksi kaivon avulla kosteikko voidaan tarvittaessa tyhjentää.

Tutustu tarkemmin kaivon ominaisuuksiin ja asentamiseen alla olevasta linkistä!

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa (pdf)

Päivitetty 22.9.2021