Hyödyt

Kosteikot ovat osa luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat tärkeitä ekosysteemipalveluita yksittäisille ihmisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Ne ovat elinympäristö monille kosteikkolajeille sekä virkistysalueita esimerkiksi lintuharrastajille ja metsästäjille.

Rakennetut ja kunnostetut kosteikot toimivat luonnon omina suodattimina: ne hillitsevät tulvia sekä pysäyttävät ravinteita ja kiintoainetta valumavesistä. Kosteikkojen verkosto tarjoaa vesilinnuille niiden tarvitsemia poikue-elinympäristöjä. Kotiseudulle palautetulla kosteikolla on usein myös maisemallista merkitystä.

Lisäksi vaihteleva ja monimuotoinen maatalousympäristö luo myönteistä mielikuvaa maaseudusta ja maatalouden harjoittajista sekä toimii maatalouden näkyvänä käyntikorttina.

Lehmiä laiduntamassa vesirajan lähellä.

Päivitetty 16.10.2020