Kosteikkojen hyödyt

Kosteikot ovat osa luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat tärkeitä ekosysteemipalveluita yksittäisille ihmisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Ne ovat elinympäristö monille kosteikkolajeille sekä virkistysalueita esimerkiksi lintuharrastajille ja metsästäjille.

Lue lisää ekosysteemipalveluista (Suomen ympäristökeskus)

Rakennetut ja kunnostetut kosteikot toimivat luonnon omina suodattimina: ne hillitsevät tulvia sekä pysäyttävät ravinteita ja kiintoainetta valumavesistä. Kosteikkojen verkosto tarjoaa vesilinnuille niiden tarvitsemia poikue-elinympäristöjä. Kotiseudulle palautetulla kosteikolla on usein myös maisemallista merkitystä.

Päivitetty 27.5.2013