Hoito ja seuranta

Hoidettuna kosteikko säilyttää ominaisuutensa ja tarjoaa linnustolle sopivan elinympäristönLisäksi tärkeät vesiensuojelulliset ominaisuudet säilyvät ennallaan hoidon myötä. Ilman säännöllisiä hoitotoimenpiteitä kosteikot muuttavat matalina vesialueina muotoaan nopeasti ja niitä uhkaa umpeenkasvuHoidettu kosteikko elävöittää maisemaa ja luo ihanteellisia elinympäristöjä linnustolle. 

Hoitamaton kosteikko puolestaan kehittyy nopeasti yhden tai muutaman lajin valtaamaksi alueeksi, mikä ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta toivottavaa.  Kosteikon perustamisen tai kunnostamisen jälkeen kosteikon hoito onkin syytä aloittaa välittömästi. Hoitotoimenpiteet tulisi suorittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolella.  

Kosteikko, jonka pienellä maatilkulla sorsia.

Kosteikon hoitoon on voinut hakea maataloustukea sitoutumalla viisivuotiseen ympäristösopimukseen kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020. Varat uusiin sopimuksiin ovat kuluvalla kaudella loppu ja Ruokavirasto tiedottaa, kun uusi sopimuskausi mahdollisesti alkaa. Hakijana on voinut toimia myös rekisteröity yhdistys.  

Päivitetty 16.10.2020