Metsästäjä Magazine’s Articles on Wetlands

The articles can be read electronically in Finnish in the archives of the Metsästäjä magazine.

Koposensuo (6/2012)

Building Rural Wetlands (Kotiseutukosteikkoja rakennetaan, 6/2011)

Charting Wetlands – 10,000 Hectares of Areas to Be Restored & Funding Applied for Wetland Project (Kosteikkokartoitus – 10 000 hehtaaria kunnostettavaa & Kosteikkohankkeelle haetaan rahoitusta, 1/2010)

Environmental Aid for the Management of Game Habitats (Ympäristötukea riistaelinympäristöjen hoitoon, 2/2010)

Establishing a Waterfowl Habitat – Damming Creates the Best Results (Lintukosteikon perustaminen – patoamalla paras tulos, 3/2004)

Establishing a Wetland, Are Water Plants Needed? (Kosteikkoa perustamassa, tarvitaanko vesikasveja? 5/2011)

EU Grant for Restoring Wetlands – A Nationwide Wetland Project Launched (Kosteikkojen kunnostamiseen EU-rahaa – valtakunnallinen kosteikkohanke käynnistyi, 5/2010)

Excavation of Diatomaceous Earth Resulted in a Waterfowl Habitat (Piimaan kaivuu teki lintukosteikon, 5/2012)

Finnish Wildlife Agency Gives the Rural Wetlands Project Wings (Riistakeskus antaa siivet Kotiseutukosteikolle, 1/2011)

Flapping and Splashing in Southwest Finland (Siiveniskuja ja pärskettä Varsinais-Suomessa, 2/2012)

From Ditch Clearing to Ecological Basic Drainage – Turning Main Ditches into Game Habitats (Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen – valtaojista riistaelinympäristöjä, 3/2009)

Hunters of the Lost Wetlands (Kadonneen kosteikon metsästäjät, 6/2008)

Hunting for Invasive Predator Species Even in Protected Areas (Tulokaspetopynti tulee suojelualueillekin, 6/2004)

Hunting in Man-made Wetlands (Perustetut kosteikot metsästyskäytössä, 5/2004)

Invasive Predator Species in Waterfowl Habitats (Tulokaspedot lintuvesillä, 1/2005)

Lake Kauljärvi Got a New Release of Life (Kauljärvi sai uuden elämän, 6/2011)

Lintulahdet Life – More Wetland Birds through Diverse Management (Lintulahdet Life – monipuolisella hoidolla lisää kosteikkolintuja, 4/2009)

Lost and Found – In Need of Care (Kadotetut ja löydetyt – hoidon tarpeessa, 6/2008)

Model Areas for Waterfowl Habitat Management to Be Chosen at the Beginning of the Year (Vesilintuympäristöjen hoidon mallialueet valitaan alkuvuodesta, 6/2010)

On Rural Wetland: Finnish Wildlife Agency Gave Us Wings – Now We’re Learning to Fly (Kotiseutukosteikolla: Riistakeskus antoi siivet – nyt opetellaan lentämään, 4/2011)

On the History of Waterfowl Habitats and the Development of Bird Fauna in Finland (Lintukosteikkojen historiasta ja linnuston kehityksestä Suomessa, 2/2004)

On Western Game Lands: Waterfowl Diaries, Part 1 (Lännen riistamailla: Vesilintupäiväkirjat, osa 1, 1/2011)

On Western Game Lands: Waterfowl Diaries, Part 2 (Lännen riistamailla: Vesilintupäiväkirjat, osa 2, 2/2011)

On Western Game Lands: Waterfowl Diaries, Part 3 (Lännen riistamailla: Vesilintupäiväkirjat, osa 3, 3/2011)

Pappilanluhta – A Wetland Gem in an Urban Area (Pappilanluhta – kosteikkohelmi kaupungissa, 5/2011)

Pioneers Return to the Wetland – Pentti and Petri on the Waterfront (Pioneerit palaavat kosteikolle – Pentti ja Petri rannalla, 5/2010)

Putting the Lost Wetlands Back on the Map (Kadonneet kosteikot kartalle, 2/2009)

Raccoon Dogs and Wetlands in Sight. The Finnish Wildlife Agency’s Life Projects Work Together (Supikoirat ja kosteikot tähtäimessä. Riistakeskuksen Life-projektit tukevat toisiaan, 2/2011)

Recognising Ducks, Geese and Swans in Their Autumn Feathers (Sorsalintujen tunnistaminen syyspuvussa, 4/2009)

Restoring Waterfowl Habitats with Project Grants – Wetlands into Good Shape with Leader Funding (Lintukosteikkojen kunnostaminen maaseudun hanketuilla – Leader-rahalla kosteikot kuntoon, 3/2010)

Shooting Ducks on Your Own Pond (Sorsastusta omalla lammella, 2/2006)

Ten Years of Hunting on Our Own Pond (Kymmenen vuotta omalla lammella, 1/2011)

The Lavianmäki Model Wetland in Heinola (Lavianmäen mallikosteikko Heinolassa, 3/2012)

The Restoration of Lake Turkhaudanjärvi Continues (Turkhaudanjärven kunnostus etenee, 4/2010)

The Secrets of Duck Grub – Using Nourishment Studies in the Restoration of Wetlands (Sorsasapuskan salat – ravintotutkimukset apuna kosteikoiden kunnostuksessa, 4/2004)

The Waterfowl Wing Collection Survey Generated Valuable Information (Vesilintujen siipikeräys tuotti arvokasta tietoa, 4/2009)

Turning Clay Pits and Main Ditches into Brood-rearing Habitats for Ducks (Savikuopat ja valtaojat sorsien poikueympäristöiksi, 6/2008)

Turning Makkarasuo into a Model Area (Makkarasuosta mallialue, 4/2010)

Water Birds in Sight – Management Activities and Hunting Restrictions (Vesilinnut tähtäimessä – hoitotoimia ja metsästysrajoituksia, 4/2008)

Waterfowl Oases on Field Edges and along Ditches (Vesilintukeitaita peltojen reunoille ja ojien varteen, 6/2007)

Wetland Boom in Päijät-Häme (Päijät-Hämeen kosteikkobuumi, 1/2010)

Wetlands Require Care, Part 1 (Kosteikot vaativat hoitoa, osa 1, 3/2008)

Wetlands Require Care, Part 2 (Kosteikot vaativat hoitoa, osa 2, 4/2008)

Updated 29.4.2016