Tietoa hankkeesta

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeen päätavoitteena tukea kosteikkojen perustamista ja kunnostamista yksityismailla maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla toimintatavalla sekä luoda pohjaa laajamittaiselle työlle kosteikkoelinympäristöjen perustamisen, kunnostamisen ja hoidon edistämiseksi.

Valtakunnallisessa esittely- ja kehittämishankkeessa rakennetaan tai kunnostetaan vesilintujen viihtyvyytä ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä mallikosteikko yhteistyössä paikallisten kanssa jokaiseen maakuntaan, innostetaan ihmisiä kotiseutunsa kosteikkoluonnon hoitoon ja parannetaan sidosryhmien välistä yhteistyötä kosteikkoasioissa.

 

Päivitetty 5.2.2015