Kattilalampi, Oulainen 

Kattilalammen kosteikko, esittely (PDF)

Oulaisiin palautetaan aikanaan ojittamalla kuivattu lampi elinympäristöksi linnuille. Kattilalammen kosteikko perustetaan rakentamalla noin 50 metrin mittainen pato lammen pohjoispäähän ja asentamalla siihen patolaite. Vedenpinnan tasoa säädellään tulvadynamiikan mukaisesti, jolla pyritään estämään turpeen kelluminen.  

Kosteikkomaisema, jossa työkone mutoilemassa patopengertä.

Padon itäpäädyn viimeistelyä elokuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen.

Padonrakennustyöt aloitettiin loppukesällä 2020, mutta suo olikin odotettua pehmeämpää ja osa töistä jouduttiin siirtämään seuraavalle talvelle. Jäisen maan kantaessa konetta paremmin saadaan viimeiset metrit valmiiksi. Samassa yhteydessä perataan huonosti vetävä laskuoja. Valmistuessaan kosteikko on noin 4,3 ha pinta-alaltaan ja se toimii myös osana kesällä 2020 peratun ojitusalueen vesiensuojelua 

Ilmakuva kunnostettavasta kosteikkoalueesta, joka on metsän ympäröimä.

Lähtötilanne heinäkuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen

Pienpetopyynnistä Kattilalammen kosteikolla vastaa paikallinen nuoriso Eräkummien opastuksella. Ensimmäiset minkit on jo saatu saaliiksi, joten loukut eivät turhaan kohteella ole. 

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke 

Kaivinkonetyö: Vinkin Maansiirtopalvelu Ay  

Päivitetty 28.5.2021