Kaijanlampi, Merijärvi

Kaijanlammen kosteikko, esittely (PDF)

Kaijanlammen kosteikon vedenpinta on laskettu aikanaan kaivamalla oja sen koilliskulmaan. Vedenpintaa on useaan otteeseen yritetty palauttaa, mutta maankäytön tarpeiden takia rakennetut padot on lopulta aina purettu. Talvella 2021 Kaijanlampeen perustettiin 16,5 ha kausikosteikko, jonka tärkeimpänä tavoitteena on toimia elinympäristönä taantuneille vesilintulajeille erityisesti poikuevaiheessa. Talvisin kosteikon vedenpinta lasketaan alas, jotta vuosien saatossa siihen kasvanut turve ei lähtisi kellumaan nousevan veden mukana. 

Ilmakuva lumen peittämästä kostiekkoalueesta, jota ympäröi metsä.

Kaijanlammen vedenpintaaa säädellään koilliskulman laskuojan patoon asennetulla virtaamansäätölaitteella. Pato itsessään on muotoiltu ympäriltä löytyneestä moreenimaasta ja sen paljaille pinnoille on kylvetty heinääKaijanlammen itäpäädyn ohi kulkevan tien suojaksi muotoiltiin paikalta saadusta turpeesta leveä penger, joka myös kasvitetaan. Heinäkasvien juuret pitävät pintamaan hyvin paikoillaan eroosiota vastaan ja pitävät kilpailulla pensaikon poissa.

Kaivinkone työskentelemässä lumisessa maisemassa.

Merijärven metsästäjät ahkeroivat kohteen valmistelussa ja toteutuksessa poistamalla puustoa ja rakentamalla hakkuutähteistä pesimä- ja levähdyssaarekkeita kosteikolle. 

Kaivinkone työskentelemässä lumisessa maisemassa.

  • Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke
  • Maarakennustyöt: Megaturve Oy 
  • Rahoitus: Merijärven metsästäjät ry ja SOTKA-hanke

 

Päivitetty 21.10.2021