Vähäjärven kosteikko, Saarenjärven rantakosteikko, Salo

Tarjouspyyntö ja kohde-esittely Vähäjärven kosteikon ja Saarenjärven rantakosteikon suunnittelutyöstä ei enää saatavilla. 

Kosteikon rakentaminen ja työmaajohto on erillisiä kokonaisuuksia, joten tarjouksen voi tehdä vain toista osa-aluetta koskien.

Kahden kosteikon kokonaisuus rakentuu kolmesta pitkästä patopenkereestä, kahdesta virtaamasäätöpadosta ja kivetystä tulvauomasta sekä vedenohjaukseen maahan kaivettavilla rumpu- ja putkilinjoilla. Arvio patojen kokonaistilavuudesta ja maansiirtotarpeesta on n. 6000 m3. Työt on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020 tai 2021 aikana olosuhteiden salliessa alivirtaama-aikana. Työt tehdään sulan maan aikana. Alueen maaperä on pehmeää savea ja turvetta.

Tarjouksessa tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • Aikaisempi kokemus kosteikkojen ja patojen rakentamisesta tai suunnittelusta ja referenssi aiemmista töistä
  • Käytettävissä oleva kalusto ja niiden tuntihinnat.
  • Työmaajohdon hinta-arvio. SOTKA-kosteikot hanke pidättää oikeuden vastata työmaajohdosta omana työnä, riippuen saaduista tarjouksista.
  • Työt teetetään tuntityönä. Hintatiedot sisältäen ALV24 %.
  • Mahdollisuudet aloittaa työt 10.-11. elokuuta 2020, edellyttäen että suunnitelmat saadaan hyväksyttyä ja sääolot sallivat

Kosteikkojen suunnitelmat ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Suunnitelmaluonnokset voi pyytää tutustuttavaksi s.postilla.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 15.7.2020 mennessä osoitteeseen mikko.alhainen@riista.fi.

Lisätietoja tarvittaessa: erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, puh. +358(0) 29 431 2401

Päivitetty 23.7.2021