Murtosuon kosteikko, Joensuu

Tarjouspyyntö ja kohde-esittely kohteesta eivät ole enää saatavilla. 

 

Kyseessä on Suomen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-kosteikkohankkeen mukainen vesilintukosteikko Joensuussa, joka toteutetaan kahdessa osassa. Kosteikko perustetaan korottamalla ja leventämällä olemassa olevaa patopengertä alueelta löytyvästä maa-aineksesta keskimäärin 0,5 m n. 1,2 kilometrin matkalta. Padon lisäksi kosteikkoon rakennetaan vedenohjausnimeke, pesimäsaaria, alivirtausuoma ja asennetaan vedensäätelylaitteisto ja kivetty ylivirtausuoma hallittuun vedenpinnan sääntelyyn. Tarkemmin kosteikon perustaminen on eritelty kosteikkosuunnitelmassa.

Työn arvioitu kesto on noin 90 konetyötuntia.

Tarjoukset liitteineen on jätettävä viimeistään 23.7.2021 klo 12.00 mennessä Suomen riistakeskuksen kirjaamoon (kirjaamo@riista.fi) tai postitse tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti. Liitteet ovat tarjouspyyntötiedostossa ja ne voi täyttää tietokoneella.

Mahdolliset kysymykset voi lähettää Suomen riistakeskuksen kirjaamoon (kirjaamo@riista.fi) 16.7.2021 klo 12.00 mennessä ohjeiden mukaisesti ja niihin vastataan kootusti viimeistään 19.7.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouskilpailua koskeviin kysymyksiin vain sähköpostitse.

 

Kesä- ja kosteikkoterveisin,

SOTKA-kosteikot -hanke

Päivitetty 3.8.2021