Murtosuon kosteikko, Joensuu

Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikkohanke pyytää tarjousta Murtosuon kosteikon maanrakennustöistä. Varsinainen tarjouspyyntö löytyy tästä: Tarjouspyyntö SOTKA-kosteikot – Murtosuo (docx)

Kyseessä on Suomen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-kosteikkohankkeen mukainen vesilintukosteikko Joensuussa, joka toteutetaan kahdessa osassa. Kosteikko perustetaan korottamalla ja leventämällä olemassa olevaa patopengertä alueelta löytyvästä maa-aineksesta keskimäärin 0,5 m n. 1,2 kilometrin matkalta. Padon lisäksi kosteikkoon rakennetaan vedenohjausnimeke, pesimäsaaria, alivirtausuoma ja asennetaan vedensäätelylaitteisto ja kivetty ylivirtausuoma hallittuun vedenpinnan sääntelyyn. Tarkemmin kosteikon perustaminen on eritelty kosteikkosuunnitelmassa: Kosteikkosuunnitelma Murtosuo – kilpailutus (pdf).

Tiedostossa Murtosuon kosteikkosuunnitelman tiivistelmä ja hankkeen perusperiaatteet (pdf) on esitelty suunnitelman pääpiirteet ja hankkeen perusperiaatteet kosteikon rakentamisesta. Huomaa myös liite 4 A. Konetyön sopimus (pdf)

Työn arvioitu kesto on noin 90 konetyötuntia.

Tarjoukset liitteineen on jätettävä viimeistään 23.7.2021 klo 12.00 mennessä Suomen riistakeskuksen kirjaamoon (kirjaamo@riista.fi) tai postitse tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti. Liitteet ovat tarjouspyyntötiedostossa ja ne voi täyttää tietokoneella.

Mahdolliset kysymykset voi lähettää Suomen riistakeskuksen kirjaamoon (kirjaamo@riista.fi) 16.7.2021 klo 12.00 mennessä ohjeiden mukaisesti ja niihin vastataan kootusti viimeistään 19.7.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouskilpailua koskeviin kysymyksiin vain sähköpostitse.

 

Kesä- ja kosteikkoterveisin,

SOTKA-kosteikot -hanke

Päivitetty 26.7.2021