Jyrkännotkon kosteikko, Lohja

Tarjouspyyntö ja kohde-esittely Jyrkännotkon kosteikon suunnittelutyöstä ei enää saatavilla. 

Kosteikko rakentuu yhdestä noin 80 m pitkästä patopenkereestä, yhdestä virtaamasäätöjärjestelmästä ja ylivirtaaman varalle asennetusta rumpuputkesta. Arvio patojen kokonaistilavuudesta ja maansiirtotarpeesta on noin 310 m3. Työt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana olosuhteiden salliessa alivirtaama-aikana. Työt tehdään sulan maan aikana. Alueen maaperä on pehmeää savea ja turvetta.

Tarjouksessa tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • Aikaisempi kokemus kosteikkojen ja patojen rakentamisesta.
  • Käytettävissä oleva kalusto ja niiden tuntihinnat.
  • Työt teetetään tuntityönä. Hintatiedot sisältäen ALV24 %.
  • Mahdollisuudet aloittaa työt elokuussa 2020, edellyttäen että suunnitelmat saadaan hyväksyttyä ja sääolot sallivat.

Kosteikkojen suunnitelmat ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Suunnitelmaluonnokset voi pyytää tutustuttavaksi sähköpostilla.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 20.7.2020 mennessä osoitteeseen lauri.laitila@riista.fi.

Lisätietoja tarvittaessa: suunnittelija Lauri Laitila, Suomen riistakeskus, puh. +358 (0) 29 431 2119

Päivitetty 23.7.2021