Mallikosteikot

Valikoituja Kotiseutukosteikko LIFE+ -mallikosteikkoja esitellään esimerkkeinä hyvistä poikue-elinympäristöistä. Näiden kaltaisia kohde-esityksiä otetaan vastaan, ja esitettyjen joukosta viedään parhaita kosteikkokohteita eteenpäin.

Päivitetty 18.11.2020