Rahoittajat ja ohjausryhmä

Return of Rural Wetlands eli Kotiseutukosteikko-hanke toteutetaan 1.9.2010–31.12.2015.

Hankkeen rahoitus

Kokonaisbudjetti 2 061 310 €

 • Euroopan unioni 1 028 905 €
 • Suomen riistakeskus 682 405 €
 • Maa- ja metsätalousministeriö 350 000 €

Hankkeen ohjausryhmä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 • Airi Kulmala (varajäsen Vesa Malila)

Suomen ympäristökeskus

 • Markku Mikkola-Roos

WWF Suomi

 • Elina Erkkilä (varajäsen Petteri Tolvanen)

Birdlife Suomi ry

 • Teemu Lehtiniemi

Suomen Metsästäjäliitto ry

 • Teemu Simenius

Suomen riistakeskus

 • Jarkko Nurmi, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Marko Svensberg, ohjausryhmän varapuheenjohtaja
 • Stefan Pellas (Rannikko-Pohjanmaa)
 • Jörgen Hermansson (Varsinais-Suomi)

Projektipäällikkö Mikko Alhainen toimii ohjausryhmän sihteerinä.

 

Päivitetty 27.2.2020