Härmälä

Härmälän kosteikko Sauvossa oli toinen valtakunnallisessa Kotiseutukosteikko Life -hankkeessa valmistunut malli- ja esittelykohde.

Kosteikkosuunnitelma

Kohde-esittely

Vierailu- ja kulkuohjeet

Miten kosteikko rakennettiin

Härmälä, Sauvala, Muuttola 2015

Ilmakuva Härmälän kosteikosta vuodelta 2015. Kuva: Marko Muuttola

 

N3

Laidunnus tarjoaa luonnonmukaisen vaihtoehdon kosteikon rantaniittyjen hoitoon. Kuva: Mikko Koho, 13.06.2014

 

Heinäkuun lopussa 2013 Sauvon IBEP -kurssin (International Bowhunter's Education Program) tutkinnon suorittaneet tutustuivat maanomistajan hyvällä opastuksella mallikosteikkoon. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Heinäkuun lopussa 2013 Sauvon IBEP -kurssin (International Bowhunter’s Education Program) tutkinnon suorittaneet tutustuivat maanomistajan hyvällä opastuksella mallikosteikkoon. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

 

Panoraamakuva Härmälästä heinäkuun -13 lopulla. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Panoraamakuva Härmälästä heinäkuun -13 lopulla. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

 

Rehevän vesikasvillisuuden seassa risteili kaksi telkkää seuranaan mustakurkku-uikkujen kaksi poikasta. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Tutustumisretken aikana Härmälän kosteikolla risteili rehevän vesikasvillisuuden seassa kaksi telkkää seuranaan mustakurkku-uikkujen kaksi poikasta. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

 

N2

Härmälän kosteikko on lähiluonnon helmi Varsinais-Suomalaisessa maatalousmaisemassa. Kuva: Mikko Alhainen

 

N1

Tilatasolla tehdyllä luonnonhoitotyöllä voi olla kylä- ja kuntatason monimuotoisuus- ja riistanhoitovaikutuksia. Kosteikko erottuu edukseen hienona luontokohteena muuten kuivassa maalaismaisemassa. Kuva: Mikko Alhainen

 

Kesäkuun alussa 2012 kosteikolla on jo täysi kuhina. Ensimmäisenä kesänä Härmälän kosteikolla oli kaksi sinisorsapoikuetta, kaksi telkkäpoikuetta sekä tavi- ja mustakurkku-uikku poikueet, yhteensä poikasia oli 43. Kuva: Mikko Koho

Kesäkuun alussa 2012 kosteikolla on jo täysi kuhina. Ensimmäisenä kesänä Härmälän kosteikolla oli kaksi sinisorsapoikuetta, kaksi telkkäpoikuetta sekä tavi- ja mustakurkku-uikku poikueet, yhteensä poikasia oli 43. Kuva: Mikko Koho 

 

Toukokuussa 2012 kosteikolla on vesi tavoitekorkeudessa ja ensimmäinen telkkäpoikue on kuoriutunut. Kuva: Mikko Alhainen

Toukokuussa 2012 kosteikolla on vesi tavoitekorkeudessa ja ensimmäinen telkkäpoikue on kuoriutunut. Kuva: Mikko Alhainen

 

Ympäristötuet yhdistyksille -koulutuksen väki tutustumassa uuden mallikosteikon rakenteisiin ennen vedenpinnan nostoa. Onnistuneen esimerkin näkeminen maastossa innostaa toteuttamaan oman kosteikkohankkeen. Maatalouden ympäristötuki ja muut rahoitusmuodot tarjoavat tukimahdollisuuksia kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon. Kuva: Mikko Alhainen

Ympäristötuet yhdistyksille -koulutuksen väki tutustumassa uuden mallikosteikon rakenteisiin ennen vedenpinnan nostoa. Onnistuneen esimerkin näkeminen maastossa innostaa toteuttamaan oman kosteikkohankkeen. Maatalouden ympäristötuki ja muut rahoitusmuodot tarjoavat mahdollisuuksia kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon. Kuva: Mikko Alhainen

 

Kosteikon vedenpinnan säätelyä ja kosteikon tyhjentämistä varten patoon asennettiin säätösalaojakaivo. Taustalla näkyy katastrofiputki poikkeuksellisia tulvia varten. Kuva: Timo Niemelä

Kosteikon vedenpinnan säätelyä ja tyhjentämistä varten patoon asennettiin säätösalaojakaivo. Veden hallittu poisjohtaminen kosteikosta turvataan kuvan taka-alalla näkyvän rumpuputken avulla. Kuva: Timo Niemelä

 

 

Härmälän kosteikko rakennettiin kosteaan notkelmaan, joka monien kuivatusyritysten jälkeen ei kuitenkaan soveltunut tehokkaaseen viljelykäyttöön. Kuva: Timo Niemelä

Härmälän kosteikko rakennettiin kosteaan notkelmaan, joka monien kuivatusyritysten jälkeen ei kuitenkaan soveltunut tehokkaaseen viljelykäyttöön. Kuva: Timo Niemelä

Päivitetty 8.2.2016