Koposensuo

Koposensuon kosteikko Kiteellä on Kotiseutukosteikko Life -hankkeen Pohjois-Karjalan mallikosteikkoja.

Koposensuon kosteikon infotaulu (0,2 Mt)

Koposensuon kosteikkosuunnitelma (2 Mt)

Koposensuon kosteikon rakentaminen ja kustannukset (0,8 Mt)

Toimenpidesuunnitelmaa saa käyttää mallina oman kosteikkohankkeen suunnitteluun. Lue esitys kosteikon rakentamisen vaiheista marraskuussa 2011 ja toteutuneista kustannuksista. Sieltä voit löytää vinkkejä opituista kokemuksista, joista voi olla hyötyä oman kosteikon suunnittelussa.

Koposensuo mediassa

Koposensuon kosteikko rakennettiin vettymishaitasta kärsivälle vanhalle pellolle, joka oli päässyt pahasti pusikoitumaan. Paikallinen metsästysseura raivasi ja poltti alueen pajukot talkoilla, ja kosteikkoalue perustettiin yhteistyössä alueen maanomistajan kanssa. Kuva: Reijo Kotilainen.

Koposensuon kosteikko rakennettiin vettymishaitasta kärsineelle vanhalle pellolle, joka oli päässyt pahasti pusikoitumaan. Paikallinen metsästysseura raivasi ja poltti alueen pajukot talkoilla, ja kosteikkoalue perustettiin yhteistyössä alueen maanomistajan kanssa. Kuva: Reijo Kotilainen

Päivitetty 8.9.2014