Elinlampi

Elinlampi on kunnostettu yhteistyössä Tornator Oy:n kanssa.

Elinlammen kosteikkosuunnitelma (2,8 Mt)

Toimenpidesuunnitelmaa saa käyttää mallina oman kosteikkohankkeen suunnitteluun.

Koska kyseessä oli vedenpinnan nosto toimenpide vaati aluehallintoviranomaisen myöntämän vesiluvan. Vesilain muuttumisen aiheuttaman epätietoisuuden ja toisaalta toteuttajien nopean toiminnan seurauksena suunnitellut rakenteet ehdittiin tehdä ennen kuin varmistui vesiluvan tarve. Lupaa haettiin jälkikäteen rakenteiden säilyttämiseksi. Helmikuussa 2013 AVI teki myönteisen päätöksen Elinlammen kunnostuksesta.

Vesilupahakemus (1,8 Mt)

AVIn päätös (0,6 Mt)

Vedenpinnan nosto lisäsi avovesialuetta merkittävästi, ja varsinkin vanhojen rantapenkereiden uudelleen vesittyneet lähialueet ovat hyviä ruokailualueita poikueille.

Vedenpinnan nosto lisäsi avovesialuetta merkittävästi, ja varsinkin vanhojen rantapenkereiden uudelleen vesittyneet lähialueet ovat hyviä ruokailualueita poikueille. Kuva: Reijo Kotilainen

Joutsenet ja monet muut vesilinnut löysivät uuden ilmeen saaneen Elinlammen nopeasti. Myös metsähanhet viihtyivät kosteikolla.

Joutsenet ja monet muut vesilinnut löysivät uuden ilmeen saaneen Elinlammen nopeasti. Myös metsähanhet viihtyivät kosteikolla. Kuva: Reijo Kotilainen

Elinlammen tilaa parannettiin rakentamalla lasku-uomaan kunnollinen pohjapato, jolla keskivedenpintaa nostettiin noin 20 senttimetriä.

Elinlammen tilaa parannettiin rakentamalla lasku-uomaan kunnollinen pohjapato, jolla keskivedenpintaa nostettiin noin 20 senttimetriä. Kuva: Reijo Kotilainen

Ennen kunnostusta Elinlampi oli pahoin umpeenkasvanut. Ennen hyvänä lintujärvenä tunnettuna lammella asusti enää joitakin taveja.

Ennen kunnostusta Elinlampi oli pahoin umpeenkasvanut. Ennen hyvänä lintujärvenä tunnettuna lammella asusti enää joitakin taveja. Kuva: Reijo Kotilainen

Päivitetty 24.2.2015