Pohtiolampi

Kangasalan Pohtiolammen vanhat kalankasvatusaltaat muutettiin vesilintukosteikoksi lokakuussa 2013.

Kosteikkosuunnitelma

Kohde-esittely

Vierailu- ja kulkuohjeet

 

 

Ilmakuva Pohtiolammen kosteikosta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

Ilmakuva Pohtiolammen kosteikosta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

 

P16

Kauko-ohjattavan helikopterin avulla otettu valokuva kosteikosta heinäkuussa 2014. Merkille pantavaa on ollut erityisesti osmankäämin nopea runsastuminen avoimilla kasvupinnoilla. Kuva: Risto Mattila, 22.07.2014

 

P15

Pohtiolammen kosteikko alkaa jo vihertää kaivutöiden jälkeisenä 1. kesänä. Elenia Oy:n 20 kV:n ilmajohtoverkko poistettiin kosteikon päältä 11.06.2014. Kuva: Risto Mattila 14.06.2014

 

P14

Pohtiolammen kosteikko rehevine reunametsineen tarjoaa elinympäristöjä monipuoliselle linnustolle. Alkukesään mennessä kosteikolla oli havaittu mm. tukkakoskelo, isokoskelo, lapasotka, vesipääsky, mustakurkku-uikku, suokukko, jänkäkurppa, mustaviklo, valkoviklo, punajalkaviklo, metsäviklo ja meriharakka. Kosteikkoon rajautuvien rantametsien lajistoa on monipuolistanut havainnot kirjokertusta ja harmaasirkusta. Kuva: Risto Mattila, 04.05.2014

 

P13

Pohtiolammen telkät kevään kosiopuuhissa. Taustalla kosteikolle rakennetut naurulokin tekopesäaihiot. Pohtiolammen kosteikolle ilmaantui heti ensimmäisenä kesänä ainakin 4 eri telkkäpoikuetta ja 5 sinisorsapoikuetta! Kuva: Risto Matttila, 04.05.2014

 

P12

Alueen eteläpäähän rakennetaan yleisötorni kosteikkolinnuston tarkkailua helpottamaan, mikä soveltuu rakenteiden puolesta myös liikuntarajoitteisten käyttöön. Kuva: Risto Mattila, 02.05.2014

 

P11

Vesi nostetttiin Pohtiolammen kosteikolle huhtikuun loppupuolella. Kuva: Risto Mattila, 02.05.2014

 

P9

Ilmakuvaa Pohtiolammen kosteikolta alueella toteutettujen muokkaustöiden jälkeen. Kosteikon syvänteissä on vettä jo tällä hetkellä, mutta varsinainen vedennosto toteutetaan vasta ensi keväänä. Kuva: Risto Mattila, 30.11.2013

 

P5

Kosteikon vedenkorkeuden säätelyä ja tyhjentämistä varten patopenkereeseen asennettiin avomunkki. Kosteikko rakennettiin syvyyssuhteiltaan vaihtelevaksi ja rantaviivan moni-ilmeisyyttä korostettiin mutkittelua lisäämällä. Kuva: Timo Niemelä, 25.10.2013

 

P7

Maisema muuttuu pysyvästi kosteikkorakennustöiden edetessä. Korkeiden maapenkkojen rajaamasta allasalueesta muodostuu vaiheittain yhtenäinen ja tuottava kaupunkiluonnon kosteikkohelmi. Kuva: Risto Mattila

 

P3

Kosteikon rakennustyöt täydessä vauhdissa. Kaivinkonetöiden tavoitteena oli parantaa kohteen arvoa vesilintu- ja kahlaajaympäristönä lisäämällä matalan ja yleisilmeeltään avoimen vesialueen suhteellista osuutta, loiventamalla rantoja sekä monipuolistamalla alueen rakenteita niemiä ja pesimäsaaria muotoilemalla. Käytännön kaivutyöt toteutettiin maakannaksia pitkin, jotka kestivät hyvin koneen painoa. Kuva: Timo Niemelä, 22.10.2013

 

P6

Kala-altaitaisiin rajautuvalle heinittyneelle joutomaakaistaleelle kaivettiin niin ikään kosteikkomaista ympäristöä vesilintujen käyttöön. Kaivumaat siirrettiin traktorilavetilla Pohtiolammentien kosteikkoon viettävää luiskaa loiventamaan. Kuva: Timo Niemelä

 

P4

Altaiden täyttäminen ja muotoilutyöt eivät olisi onnistuneet ilman ennalta tehtyä veden poisjohtamista. Kuva: Timo Niemelä, 11.10.2013

 

P10

Kuva: Risto Mattila

 

P2

Pohtiolammen runsaan 2 hehtaarin laajuinen kosteikkosuunnittelualue koostui 14 varsinaisesta kala-altaasta, joita erotti toinen toisistaan noin 4 metriä leveät maakannakset. Alueen keskiosia halkoo Elenia Oy:n hallinnoima ilmajohtoverkko, joka on tarkoitus maakaapeloida vuoden 2014 aikana. Kuva: Timo Niemelä, 31.01.2012

 

P1

Pohtiolammen kala-altaissa on kasvatettu vuosien mittaan sekä ruokakalaa että kalanpoikasia. Elinkeinomuotoinen kalankasvatus loppui alueella kokonaan vuonna 2004. Kuva: Timo Niemelä, 07.11.2012

 

Päivitetty 8.2.2016