Tursonneva

Tursonnevan kosteikon kaksi pohjakynnystä on rakennettu syyskuussa 2013. Osa reunapenkereiden puustosta on poistettu talvella 2013 ja avovettä on lisätty huhtikuussa 2014. Puuston poisto ja avoveden lisääminen kosteikolle jatkuvat vuosien 2014-2015 välisenä aikana.

Umpeenkasvanut Tursonneva kunnostetaan mallikosteikoksi. Pia Korpela-Mäki. Pohjankyrö -lehti. 30.9.2013.

Tursonnevan kosteikon toimenpidesuunnitelma, 30.3.2012, 96 dpi (3,6 mt)

Tursonneva wetland Finland, increase of open water areas by excavator, photo Juha Siekkinen 14.4.2014

Avoveden lisäys on Tursonnevan altaiden tärkein toimenpide. Huhtikuussa 2014 kaivinkoneella poistettiin kelluvia rahkasammallauttoja. Työ jatkuu v. 2015, kunhan puustoa saadaan poistettua kaivinkonetyön tieltä. Siellä missä avovettä oli lisätty, todettiin viitasammakoiden pulputtavan, joten ennallistaminen oli lisännyt tämä Euroopan Unionin direktiivilajin elinmahdollisuuksia. Kuva Juha Siekkinen 14.4.2014.

 

Tursonneva wetland Finland, collaborative planning of timber harvesting, photo Juha Siekkinen 12.3.2014

Paikallinen metsästysseura, Tuuralan metsästysseura on tehnyt paljon talkootöitä puuston poistamiseksi ja työhön suunnitellaan avuksi koneellista puuston hakkuuta kevättäalvelle 2015. Kuvassa puuston poiston keinoja mietitään  12.3.2014 pohjoisimman altaan reunalla. Kuva Juha Siekkinen.

 

Tursonneva wetland Finland, installing timber headwall of the spillway3, photo Juha Siekkinen 20.9.2013 Tursonneva wetland Finland, installing timber headwall of the spillway4, photo Juha Siekkinen 20.9.2013

Tiivisteseinän alajuoksun puolelle kaivettiin uoma hieman kaarevaksi, laitettiin pohjalle maanrakennuskangas ja peitettiin se seulanperäkivillä. Kuvat Juha Siekkinen 20.9.2013.

 

Tursonneva wetland Finland, installing timber headwall of the spillway1, photo Juha Siekkinen 20.9.2013  Tursonneva wetland Finland, installing timber headwall of the spillway2, photo Juha Siekkinen 20.9.2013

Yhtenä tavoitteena on säädellä altaiden vedenpinnan tasoa, jotta ne eivät pääse kuivumaan liikaa kesän aikana. Sitä varten rakennettiin kahteen paikkaan kiviverhoiltu pohjapato, jossa on lehtikuusilankuista rakennettu tiivisteseinä irrotettavilla settilankuilla. Työ aloitettiin painamalla kaksi pystylankkua kaivetun uoman reunoihin ja asentamalla kaksi lankkua vaakasuoraan solkilankuiksi sille tasolle, joka tarvitaan altaiden tyhjentämiseksi. Sen jälkeen kaivinkoneella painettiin jokainen lankku yksitellen vähintään 1 m:n syvyyteen turveperäiseen maahan. Lopuksi sahattiin aukko sopivaan muotoon ja tasoon sekä kiinnitettiin settiraudat settilankkuja varten. Kuvat Juha Siekkinen 20.9.2013.

 

Tursonneva wetland Finland, northern pool before restoration, photo Juha Siekkinen 9.5.2011

Monet altaat ovat hyvin umpeenkasvaneita ja avovettä on vain 20-50 % pinta-alasta. Altaiden välissä on korkeahkot maapenkereet, joilla kasvaa koivikko. Kuva Juha Siekkinen 9.5.2011.

 

Tursonneva wetland Finland, southern pool1 before restoration, photo Juha Siekkinen 9.5.2011

Eteläisimmän altaan itäpuolisko on kasvanut umpeen ja vain keväällä on tällä paikalla vettä.  Kuva Juha Siekkinen 9.5.2011.

 

Tursonneva wetland Finland, southern pool2 before restoration, photo Juha Siekkinen 9.5.2011

Tursonnevan eteläisimmässä altaassa on laajin avovesialue, mutta sekin vain sen länsipuoliskolla. Kuvan oikeassa reunassa näkyy nuori tiheä koivikko, joka on alkanut kasvaa kelluvilla sammallautoilla. Kuva Juha Siekkinen 9.5.2011.

 

Tursonneva ORTOILMAKUVA+KIINTEISTÖRAJAT

Tursonnevan kosteikko on entinen Isonkyrön kunnan lammikkopuhdistamo. Siinä on 9 allasta, joista vesi pumpattiin aikoinaan pohjoisimpaan altaaseen. Sieltä se kiersi seuraavaana etelään olevaan altaaseen vuorotellen kummastakin päästä. Vesi poistui eteläisimmän altaan länsipäästä ojaan, ja edelleen pelto-ojaan ja Kyrönjokeen… puhdistuikohan vesi talven aikana…. Ilmakuva Maanmittauslaitos.

Päivitetty 8.3.2015