Vanhamaja

Vanhanmajan kosteikko on toteutettu maaliskuussa 2013.

Vanhanmajan kosteikkojen suunnitelma (4,2 Mt)

Vanhanmaja wetland, mediameeting with landowner Antero Haataja, Ari Tanhua ja Siikalatva-newspaper journalist, photo Juha Siekkinen 18.6.2014

Siikajokilaakso-lehden toimittaja Anna Hämeenaho (oikealla) tuli tutustumaan kosteikkoon 28.6.2014. Maanomistaja Antero Haataja (vasemmalla) kertoi rakennusvaiheista ja kosteikolla havaitsemistaan linnuista. Riistamestariopiskelija Ari Tanhua Winnovasta kertoi kosteikkojen merkityksestä riistalle. Kuva Juha Siekkinen.

 

Vanhanmaja wetland Finland, after wetland creation, photo Juha Siekkinen 2.6.2014

Vanhanmajan kosteikko valmiina. Penkereet ovat turvetta ja molemmin puolin on syvät kaivannot, josta turve otettiin penkereitä varten. Kolmesta osa-alueesta läntisin (kuvassa takimmaisin) saa veden sen vasemmalla puolella olevasta metsäojitusalueesta, jonne vesi johdetaan rumpuputken avulla. Vesi virtaa vähitellen etualan osa-alueita kohti. Kuvan ottohetkellä 2.6.2014 Kortteisen tekojärven vesi on vielä korkealla tulvavesien keräämisen vuoksi. Kesän mittaan kosteikkoa ympäröivät alueet kuivuvat ja ne jäävät kuiviksi, jolloin kosteikko on ainoa sovelias elinympäristö vesilinnuille. Kuva Juha Siekkinen.

 

Vanhanmaja wetland Finland, construction of embankments, photo Juha Siekkinen 21.3.2013

Kosteikolla vesi nostetaan maanpinnan yläpuolelle, jota varten kosteikon osa-alueiden ympärille rakennettiin turvepenkereet. Penkereitä varten tarvittava materiaali kaivettiin kosteikon sisäpuolelta, jolloin sinne muodostui 5-7 m leveä ja 2 m syvä kaivanto penkereiden viereen. Turpeiden annettiin painua kesän ajan ja sen jälkeen ne tasoitettiin ja penkereet muotoiltiin. Pohjoisreunan penger muotoillaan kesällä 2015 tai 2016. Kuva Juha Siekkinen 21.3.2013.

 

Vanhanmaja wetland Finland, installing water control structure timber headwall, photo Juha Siekkinen 15.3.2013  Vanhanmaja wetland Finland, installing water control structure timber headwall2, photo Juha Siekkinen 15.3.2013

Kosteikon itäreunaan asennettiin tiivisteseinä, joka oli rakennettu jo etukäteen. Sen oikea taso määritettiin tasolaserin avulla. Patoseinän näkyvät osat tervattiin hautatervalla. Kuva Juha Siekkinen 15.3.2013.

 

Vanhanmaja wetland Finland, installing water control structure 3 timber side by side1, photo Juha Siekkinen 15.3.2013  Vanhanmaja wetland Finland, installing water control structure 3 timber side by side2, photo Juha Siekkinen 15.3.2013

Kosteikolle rakennettiin kolme osa-aluetta ja jokaisen välissä on pohjapato. Kaksi pohjapatoa tehtiin asentamalla kaksi tukkia kaivannon pohjalle ja kolmas tukki niiden päälle. Kuvat Juha Siekkinen 15.3.2013.

 

  Vanhanmaja wetland Finland, western site before wetland creation, photo Juha Siekkinen 28.6.2012

Vanhanmajan kosteikot rakennetaan pengertämällä matalat avovesialueet Kortteisen tekojärven ranta-alueelle. Alavat rannat ovat vesilinnuille käyttökelpoisia vain silloin, kun tulvavettä on varastoitu tekojärveen, kuten kuvassa. Kesällä vesi pakenee kauaksi ja rannan saraikkoalueella pääsee kulkemaan pikkukengillä.
Kuvat Mikko Alhainen 28.6.2012 ja Juha Siekkinen 28.6.2012

 

Vanhanmaja wetland Finland, eastern site before wetland creation, photo Juha Siekkinen 21.4.2011  Vanhanmaja wetland Finland, before wetland creation, photo Juha Siekkinen 21.4.2011

Vanhanmajan kosteikot rakennetaan Kortteisen tekojärven vesijättömaalle. Keväällä tekojärven vedenpinta nousee tulvavesien keräämisen yhteydessä ja voi tarjota vesilinnuille elinympäristöjä. Kuvat Juha Siekkinen 21.4.2011.

Päivitetty 8.3.2015