Välitalo

Välitalon kosteikko Pudasjärvellä on Kotiseutukosteikko Life -hankkeen Oulun mallikosteikko. Kosteikko on toteutettu lokakuussa 2011.

Välitalon kosteikon infotaulu

Välitalon kosteikkosuunnitelma (2,9 Mt)

Välitalon kosteikon rakentaminen ja kustannukset (5,8 Mt)

Vierailu- ja kulkuohjeet Välitalon kosteikolle (0,2 Mt)

Toimenpidesuunnitelmaa saa käyttää mallina oman kosteikkohankkeen suunnitteluun. Lue myös esitys kosteikon rakentamisen vaiheista lokakuussa 2011 ja toteutuneista kustannuksista. Sieltä voit löytää vinkkejä opituista kokemuksista, joista voi olla hyötyä oman kosteikon suunnittelussa.

Ilmakuva Välitalon kosteikosta. Kuva: Jukka Tienhaara, Maailmasta Oy

Ilmakuva Välitalon kosteikosta. Kuva: Jukka Tienhaara, Maailmasta Oy

Kesäkuussa 2012 kosteikolla oli kaksi telkkäpoikuetta ja taviparvi. Tavinaaras hautoi läheisessä metsässä. Keväällä jopa metsähanhet pysähtyivät ihastelemaan kunnostustyön tuloksia. Kuva Mikko Alhainen

Kesäkuussa 2012 kosteikolla oli kaksi telkkäpoikuetta ja taviparvi. Tavinaaras hautoi läheisessä metsässä. Keväällä jopa metsähanhet pysähtyivät ihastelemaan kunnostustyön tuloksia. Kuva: Mikko Alhainen

Rimpialueiden jänteiden korjaamisen ansiosta vesi välkehtii myös laajoilla kunnostusalueilla. Kuva Mikko Alhainen

Rimpialueiden jänteiden korjaamisen ansiosta vesi välkehtii myös laajoilla kunnostusalueilla. Kuva: Mikko Alhainen

Kesäkuussa 2012 Välitalon kosteikolla vesi oli tavoitekorkeudessa. Kuva Mikko AlhainenDIGITAL CAMERA

Kesäkuussa 2012 Välitalon kosteikolla vesi oli tavoitekorkeudessa. (Kuvan saa aukaistua suurempana.) Kuva: Mikko Alhainen

Välitalon kosteikon yhteydessä olevan rimpisuon vesitaloutta ennallistettiin rakentamalla reunapenger metsäojan viereen. Sillä estettiin veden virtaus ojaan ja rimpisuon aiempi kuivuminen kesän mittaan.

Välitalon kosteikon yhteydessä olevan rimpisuon vesitaloutta ennallistettiin rakentamalla reunapenger metsäojan viereen. Sillä estettiin veden virtaus ojaan ja rimpisuon aiempi kuivuminen kesän mittaan. (Kuvan saa aukaistua suurempana.) Kuva: Juha Siekkinen

Kosteikolle perustettiin matalaa avovesialuetta tekemällä turpeesta penkereitä.

Kosteikolle perustettiin matalaa avovesialuetta tekemällä turpeesta penkereitä. (Kuvan saa aukaistua suurempana.) Kuva: Juha Siekkinen

Välitalon kosteikon vedensäätelylaitteistona on niin sanottu virtaamapato. Settilankkujen avulla vedenpintaa voidaan säädellä tarkasti ja tarvittaessa tyhjentää kosteikko. Reunapenkereet rakennettiin turpeesta ja osin kivennäismaasta, jota saatiin penkereen vierestä. Kaivukohtiin tulee syvempää vettä, mikä monipuolistaa muuten laajoja matalan veden alueita.

Välitalon kosteikon vedensäätelylaitteistona on niin sanottu virtaamapato. Settilankkujen avulla vedenpintaa voidaan säädellä tarkasti ja tarvittaessa tyhjentää kosteikko. Reunapenkereet rakennettiin turpeesta ja osin kivennäismaasta, jota saatiin penkereen vierestä. Kaivukohtiin tulee syvempää vettä, mikä monipuolistaa muuten laajoja matalan veden alueita. (Kuvan saa aukaistua suurempana.) Kuva: Juha Siekkinen

Päivitetty 9.2.2016