Pikku Nuoluanjärvi

Pikku Nuoluanjärven kosteikko on toteutettu valmiiksi maaliskuussa 2013.

Pikku Nuoluanjärven infotaulu, pdf

Pikku Nuoluanjärven kosteikon toimenpidesuunnitelma 27.11.2012, 7,2 mt

Ilmakuva Pikku-Nuoluanjärven kosteikolta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

Ilmakuva Pikku Nuoluanjärven kosteikolta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

 

Pikku Nuoluanjarvi wetland, Liminka, Finland, SER2014, photo Jukka Tienhaara 6.8.2014c  Pikku Nuoluanjärvi wetland, visitors from the Dept of Biology Univ. of Oulu, photo Juha Siekkinen 30.9.2014

Pikku Nuoluanjärven kosteikolla vierailee ryhmiä tutustumassa kosteikkorakentamiseen. 6.8.2014 Oulussa pidettiin kansainvälinen Ekologisen ennallistamisen kongressi, jonka yhtenä retkeilykohteena oli Pikku Nuoluanjärvi (vasemmalla). 30.9.2014 Oulun yliopiston biologian laitoksen opiskelijat kävivät retkeilemässä kosteikolla yhdessä muutaman eurooppalaisen vaihto-opiskelijan kanssa. Kuvat Jukka Tienhaara Maailmasta Oy (vasen kuva, kuvattu kauko-ohjattavasta UAV-helikopterista) ja Juha Siekkinen.

 

Pikku Nuoluanjärve wetland after wetland creation, photo Juha Siekkinen 2.6.2014

Pikku Nuoluanjärven kosteikko v. 2014. Kuva on otettu länteen päin ja vasemmalla on eteläinen kosteikko ja oikealla pohjoinen kosteikko. Niiden välissä on 5 m leveä kuivatuskanava, joka tuo taustalta olevilta pelloilta vettä alueen läpi. Kanavaa ei voitu padota ja ohjata vettä kosteikoille maanpinnan tasaisuuden vuoksi. Taustalla näkyy Vapo Oy:n 140 ha:n laajuinen Hirvinevan kosteikko, joka on perustettu käytöstä poistuneelle turpeennostoalueelle 1990-luvun alussa. Kuva Juha Siekkinen 2.6.2014.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland, constructing rocky spillway with timber headwall with stoplogs4, photo Juha Siekkinen 16.5.2013  Pikku Nuoluanjärvi wetland, constructing rocky spillway with timber headwall with stoplogs5, photo Juha Siekkinen 13.8.2014

Keväällä 2013 tiivisteseinän molempia reunojen maapenkereitä piti korjailla, koska rakennusvaiheen jälkeen maaperä ilmeisesti jäätyi epätasaisesti aiheuttaen onkaloiden muodostumisen. Koneurakoitsija Matti Kylmänen kävi korjaamassa rakenteet ja sen jälkeen vuotoja ei ole esiintynyt. Parin kesän aikana pohjapato oli kasvittunut kokonaan ja sulautuu mukavasti lähimaisemaan. Kuvat Juha Siekkinen 16.5.2013 ja 13.8.2014.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland, constructing rocky spillway with timber headwall with stoplogs2, photo Juha Siekkinen 13.2.2013  Pikku Nuoluanjärvi wetland, constructing rocky spillway with timber headwall with stoplogs3, photo Juha Siekkinen 14.2.2013

Eteläisen kosteikon patolaitteena on kiviverhoiltu pohjapato, jonka etureunassa on lehtikuusilankuista rakennettu tiivisteseinä irrotettavilla settilankuilla. Tiivisteseinä rakennettiin painamalla lankut maaperään yksitellen. Sakari Arminen Vapo Oy:stä ohjaa lankun painumista ja Risto Pakkala on valmiina ojentamaan seuraavaa lankkua, kaivinkonetta ohjaa Jukka Tähtelä PE-Forss Oy:stä. Lopuksi tiivisteseinä sahattiin oikeaan muotoon ja tasoon sekä rakennettiin kiviverhoiltu pohjakynnys tiivisteseinän taakse. Kuvat Juha Siekkinen 13.2.2013.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland Finland, installing half round pipe riser1, photo Juha Siekkinen 13.2.2013   Pikku Nuoluanjärvi wetland Finland, installing half round pipe riser2, photo Juha Siekkinen 13.2.2013

Pohjoisen kosteikon patolaitteena on virtaamansäätöpato, jossa vedenkorkeus säädetään settilankuilla. Kosteikko voidaan tyhjentää ottamalla kaikki settilankut pois. Kuvat Juha Siekkinen 13.2.2013.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland Finland, construction of embankment1, photo Juha Siekkinen 6.2.2013  Pikku Nuoluanjärvi wetland Finland, construction of embankment3, photo Juha Siekkinen 6.2.2013

Kosteikko perustettiin patoamalla vettä enintään 70 cm maanpinnan yläpuolelle. Patoaminen tehtiin rakentamalla penkereet molempien kosteikkojen ympärille. Penkereet rakennettiin paikalta kaivetusta kivennäismaasta. Penkereen kohdalta otettiin aina ensin pois pintamaa n. 30 cm:n syvyydeltä (vasen kuva) ja sen jälkeen penkereeseen tarvittava maa-aines kaivettiin kosteikon sisäpuolelta. Kaivuukohtiin jäi syvänteitä, joiden välille tehtiin n. 50 m:n välein pintavalleja ohjaamaan veden virtausta hieman keskemmälle ja pois syvänteiden muodostamasta ketjusta (oikea kuva). Kuvat Juha Siekkinen 6.2.2013.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland, timber harvesting with felling head1, photo Juha Siekkinen 12.4.2012   Pikku Nuoluanjärvi wetland, timber harvesting with felling head2, photo Juha Siekkinen 12.4.2012

Kosteikkoja halkovan kanavan varrella hakkuut tehtiin kokopuukorjuuna kaivinkoneeseen kytketyn kaatopään yhdistelmällä. Urakoitsijana toimi Koneurakointi L. Kerälä. Kuvat Juha Siekkinen 12.4.2012.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland, timber harvesting with harvester1, photo Juha Siekkinen 3.4.2012   Pikku Nuoluanjärvi wetland, timber harvesting with harvester2, photo Juha Siekkinen 3.4.2012

Puuston poisto tehtiin maalis-huhtikuussa 2012. Urakoitsijana toimi Koneurakointi L. Kerälä. Eteläisellä kosteikolla hakkuut tehtiin harvesterilla avohakkuuna. Kuvat Juha Siekkinen 3.4.2012.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland, northern site, before wetland creation, photo Juha Siekkinen 17.8.2012   Pikku Nuoluanjärvi wetland, northern site, after wetland creation, photo Juha Siekkinen 8.7.2013

Pikku Nuoluanjärven pohjoinen kosteikko ennen toimenpiteitä (vasemmalla) ja valmiina. Kuva on otettu kosteikkoalueiden välissä olevan kanavan reunalta ja panoraamakuvissa se näkyy molemmissa reunoissa. Vasemmassa kuvassa kanavan reunojen puusto on jo poistettu. Kosteikkoalueelta ei poistettu puustoa vähäisen kertymän vuoksi ja samalla haluttiin jäljitellä majavakosteikkoa. Kuvat Juha Siekkinen 17.8.2012 ja 8.7.2013.

 

Pikku Nuoluanjärvi wetland, southern site, before wetland creation, photo Juha Siekkinen 17.8.2012   Pikku Nuoluanjärvi wetland, southern site, after wetland creation, photo Juha Siekkinen 8.7.2013

Pikku Nuoluanjärven eteläinen kosteikko ennen toimenpiteitä (vasemmalla) ja valmiina. Vasemmalla olevassa kuvassa puusto on jo poistettu. Kauan sitten järvenä ollut alue on ollut jo pitkään ohutta turvemaata, pensaikkoa ja osin puustoa kasvava alue. Vesi on nostettu maanpinnan yläpuolelle rajaamalla se penkereillä. Kuvat Juha Siekkinen 17.8.2012 ja 8.7.2013.

 

Päivitetty 9.2.2016