Lammenneva

Lammennevan kosteikko toteutettiin joulukuussa 2012. Rakentamista täydennettiin toukokuussa 2013 ja 2014.

Lammennevan kosteikon infotaulu

Lammennevan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Ilmakuva Lammennevan kosteikosta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

Ilmakuva Lammennevan kosteikosta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

VESIALUEET Läntinen kosteikko  TOIMENPITEE Itäinen kosteikko

Lammennevalla on kolme osa-aluetta: länsikosteikko (vasen kuva), keskikosteikko ja itäkosteikko (oikeassa kuvassa). Väritetty sinininen väri kuvaa avovesi-kosteikkoalueita ja keltainen väri vettynyttä maata (kosteikkoa). Noin 1970-luvulla tehty koillinen-lounassuuntainen ojitus (siniset viivat) on kuivattanut alueen turvemaita kaikilta osin. Ennallistamisessa tehtiin matalia penkereitä ojien poikki ja niiden väliin (katso Lammennevan infotalusta). Kartta-aineisto Maanmittauslaitos.

 

Lammenneva wetland creation, open water area created in the ground by digging, photo Juha Siekkinen 7.5.2014

Lammennevan länsikosteikon eteläosaan lisättiin avovesialuetta kaivamalla turvetta keskimäärin 50 cm:n syvyydeltä. Matalien kanavien alueella pesi jo ensimmäisenä kesänä tavi. Kuva Juha Siekkinen 7.5.2014.

 

Lammenneva wetland, western site before restoration, photo Juha Siekkinen 4.10.2012 Lammenneva wetland, western site after restoration, photo Juha Siekkinen 22.4.2013

Lammennevan länsikosteikko on avovesialueena ennallistamistöiden jälkeen kesäkuun lopulle saakka. Sen jälkeen vesi vähenee jonkin verran veden imeytyessä alle metrin paksuisen turvekerroksen läpi hiekkamaahan ja toisaalta haihtumisen vuoksi. Vesilinnuille alue on sopivaa alkukesällä ja esimerkiksi kahlaajille läpi pesimäkauden. Alueella pesii mm. liro ja valkoviklo. Kuvat Juha Siekkinen 4.10.2012 ja 22.4.2013.

 

Lammenneva wetland, eastern site2 before restoration, photo Juha Siekkinen 4.10.2012  Lammenneva wetland, eastern site2 after restoration, photo Juha Siekkinen 22.4.2013

Lammennevan itäkosteikko ennen ja jälkeen ennallistamistöiden. Kuvassa näkyy sama alue eri puolelta vesialuetta kuvattuna. Vesi on nostettu ojitusten vuoksi kuivuneelle rimpialueelle. Kesän mittaan alue kuivuu jonkin verran, sillä valuma-alueelta ei tule riittävästi vettä, vaikka kaksi ojaa onkin käännetty rimpialueelle. Kuvat Juha Siekkinen 4.10.2012 ja 22.4.2013.

 

Lammenneva wetland restoration, installing water control structure, photo Juha Siekkinen 14.12.2012 Lammenneva wetland restoration, installed water control structure, photo Juha Siekkinen 24.5.2013

Lammennevan kosteikkojen vedenpinnan säätelyä varten laskuojiin rakennettiin filmivanerista tiivisteseinä, johon sahattiin sopivan kokoinen aukko. Aukon reunoille kiinnitettiin settiraudat, joihin voi laittaa tarvittava määrä settilankkuja veden pinnan korkeuden säätelyä varten. Oikeassa kuvassa yksi kosteikon kiinteistön omistajista Hannu Kemppainen ja kaivinkoneessa Ville Kajula Siikalatvalta, joka on tehnyt kaikki Lammennevan ennallistamistyöt vuosina 2012-2014. Kuvat Juha Siekkinen 14.12.2012 ja 24.5.2013.

 

Lammenneva wetland restoration, installing water control structure, photo Juha Siekkinen 10.12.2012 Lammenneva wetland restoration, installed water control structure, photo Juha Siekkinen 10.12.2012

Lammennevan kosteikkojen tyhjennystä varten asennettiin Meltexin taipuisia 110/98 mm sadevesiputkia kosteikon pohjalle. Tapuisan putken etuina ovat SN8 lujuusluokitus, helppo kuljetus työmaalle (6 m pituinen putki kerälle kierrettynä mahtuu henkilöauton sisälle) ja putken pään nosto suoraan ylös maanpinnasta. Putkea voidaan käyttää myös vedenpinnan korkeuden säätelyssä, kun asetetaan päät sopivaan tasoon ja kiinnitetään ne esim. paaluun. Putki voidaan sulkea myös päähän asennettavalla putkitulpalla. Kuvat Juha Siekkinen 10.12.2012.

Päivitetty 9.2.2016