Isoniitty

Karstulan Isoniityn kosteikko perustettiin loivapiirteiseen peltonotkoon 2011 ja rakenteita vahvistettiin 2013.

Infotaulu

Kosteikkosuunnitelma

Sijainti

Ilmakuva

Ilmakuva Karsulan isoniityn kosteikosta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

Ilmakuva Karsulan Isoniityn kosteikosta vuodelta 2014. Kuva: Juha Heikkilä

4

Marraskuu 2013. Runsaat sateet ovat nostattaneet altaan vedenpinnan lähelle tavoitekorkeutta. Pohjapadon säätelylaite toimii hyvin ja taustalla näkyvät tyhjennysputket. Kuva Hannu Korhonen

3

Marraskuu 2013. Matalan veden vyöhyke on vesittynyt. Kuva: Hannu Korhonen

2

Marraskuu 2013. Padotun alueen maisema näyttää sangen otolliselta ja lämpimältä poikueympäristöltä. Taustalla kulkee Isokyläntie, jolta aukeaa mallikosteikoilee hyvät maisemat. Kuva: Hannu Korhonen

1

Marraskuu 2013. Näkymä Isonniityn mallikosteikolle kylätien puolelta. Vesi on ottanut vallan entisellä kesantopellolla. Kuva: Hannu Korhonen

2013 marraskuu. Syksyn sateen ovat saneet vedenpinnan Karstulan Isonniityn mallikohteella. Noston varaa on patojen puolesta vieläkin. Kuva: Hannu Korhonen

2013 marraskuu. Veden pinta ei erotu kuvassa kunnolla, mutta altaan täyttänyt vesi pilkehtii silmiin paikalla käydessä. Kuva: Hannu Korhonen

2013 marraskuu. Syksyn sateen ovat saneet vedenpinnan Karstulan Isonniityn mallikohteella. Noston varaa on patojen puolesta vieläkin. Kuva: Hannu Korhonen

2013 marraskuu. Tulevana keväänä valmiiksi koholla oleva vedenpinta tulee houkuttamaan muutolta palaavia vesilintuja ruokailemaan mallikohteelle. Kuva: Hannu Korhonen

2013 marraskuu. Syksyn sateen ovat saneet vedenpinnan Karstulan Isonniityn mallikohteella. Noston varaa on patojen puolesta vieläkin. Kuva: Hannu Korhonen

2013 marraskuu. Syksyn sateen ovat saaneet vedenpinnan Karstulan Isonniityn mallikohteella. Nostovaraa on patopenkereiden puolesta vieläkin. Kuva: Hannu Korhonen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2013 syyskuu. Kosteikkoallas luoteiskulmalta. Vesittyneenä ovat vain kaikkein syvimmät kohdat. Kuivan kesän ansiosta penkat ja saarekkeet ovat saaneet heinittyä kunnolla. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2013 syyskuu. Isoniityn altaan pohja ja penkereet ovat valmiita syyssateita varten. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2013 syyskuu. Kosteikkoaltaan tyhjennysputkien päät lepäävät vanhan laituriponttoonin päällä. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

Karstula_Isoniitty

2013 syyskuu. Kosteikkoaltaan penkalla on odottamassa vene tulevaa vedennousua. Kuva: Vali-Matti Pekkarinen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2013 syyskuu. Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke järjesti Keski-Suomen sidosryhmille ohjatun tutustumiskierroksen hankekohteille. Maastossa oli mukana mm. Elyn, Vapon sekä FCG:n asiantuntijoita. Kuva: Veli-Matti Pekkarinen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4.6.2013. Isoniityn kosteikon patoja päätettiin vahvistaa voimakkaiden kevättulvien käytyä äärirajoilla. Kosteikko oli kuivana kunnostustöiden vuoksi. Patoa vahvistettiin ja pohjakynnystä levennettiin heinäkuussa 2013. Kuva Mikko Alhainen

 

Päivitetty 8.2.2016